Hvorfor offentliggjøres ikke Sejersted II-utvalget, opphavsrett ved UiO?

Det såkalte “Sejersted II-utvalget” avga sin innsilling “Utredning om opphavsrett ved Universitetet i Oslo” den 25. oktober. Siden har vi ventet på at den skal gjøres kjent for ansatte ved UiO og andre interesserte.

Selv fikk jeg tilgang til innstillingen kort tid etter at den var avgitt. Men siden jeg hadde fått den under hånden avsto jeg fra å mene noe om denne offentlig. Senere ble jeg imidlertid kontaktet av en journalist fra Forkerforum som kunne fortelle at han hadde fått innstillingen oversendt fra UiO etter å ha bedt om denne. Jeg fikk også innstillingen oversendt fra vedkommende journalist. Da syntes ikke jeg det var noen grunn til å bevare tausheten lenger, og skrev en kommentar til innstillingen.

Samtidig med at jeg skrev min kommentar sendte jeg en henvendelse til de ansvarlige for informasjon ved UiO og spurte om når den ville bli offentliggjort. Egentlig regnet jeg med at det hele skyldtes en glipp og mitt spørsmål var mest ment som en påminnelse om at her hadde noen glemt noe.

Med dette utgangspunktet ble jeg ganske overrasket da jeg i dag fikk en e-post fra kommunikasjonsavdelingen som, etter å ha fulgt opp min forespørsel internt, kunne fortelle at den hadde vært til orientering i universitetsdirektørens ledergruppe. Den ville ikke bli lagt ut på nettet før den var ferdig behandlet på UiO.

Jeg forstår ikke dette. Hva mener de med at den skal være “ferdig behandlet ved UiO”? Er universitetsledelsen redd for at ansatte skal kunne sette seg inn i dette, diskutere det og kanskje til og med mene noe om dette før ledelsen har tatt standpunkt til saken? Dette hemmeligholdet skjer samtidig med at universitetsledelsen inivterer alle til å mene noe om forslag til strategisk plan 2010-2020. Jeg får ikke dette til å henge sammen.

Et universitet bør tåle åpne prosesser, også om hvordan man skal forholde seg til ansattes opphavsrett. Sejersted II-utvalgets innstilling er en innstilling til UiO. Utvalget representerer ikke UiO i den forstand at de mener noe på vegne av UiO. Men utredningen må gjøres tilgjengelig, folk må få mene noe om den og så kan ledelsen ta standpunkt etter en grundig og åpen diskusjon.

Konklusjonen er enkel: Gjør Sejersted II-utvalgets innstilling tilgjengelig nå.