Obama has left the country, the brain had left the media

Den som var i Norge 10. desember må ha vært både døv og blind for å unngå å legge merke til at Barack Obama var i Norge. Men hvis det skjedde noe annet den dagen gikk Norge glipp av det. Aftenposten valgte dagen til å gjøre kjent at Hilde Haugsgjerd var ansatt som ny sjefsredaktør, og sikret dermed at det ble lite oppmerksomhet rundt dette.

NRK og TV2 skal ha hatt 470 personer til å dekke besøket. Jeg var noen ganger innom NRK. For det meste var det “vi setter over til … på ….”, og derfra kunne en journalist fortelle at vi står og venter, ellers skjer det ingen ting”. For å utdype dette kunne man intervjue noen medventere som kunne bekrefte at de ventet og at det ikke skjedde noe.

Da NRK en gang på ettermiddagen gikk i vanlig nyhetsmodus var selvfølgelig Obama-besøket hovedoppslaget. Det var greit nok. Men det klippet de valgte å vise var Obama som sa at han var glad for å være i Norge og at familien gjerne ville ha vært her lenger. Det var etter at Obama hadde hold sin tale.

Dagsnytt 18, Dagsrevyen (utvidet for anledningen) og Redaksjon EN var også i sin helhet viet Obama.

Det var selvfølgelig verdt å se talen og ellers når det faktisk skjedde noe. Men det meste var “trå vannet” journalistikk. Jeg var ikke spesielt imponert over NRKs prioritering den dagen.

Aftenposten TV har oppsummert besøket på 60 sekunder, og mens jeg skriver dette hører jeg på Hallo i ukens oppsummering i Hallo i Obama. Da får man oppsummert det meste.