Voksne, barn og alkohol

150.000 barn frykter julefylla skriver Aftenposten 21.12.09.  Det er tragisk at voksne skal ødelegge for sine barn på denne måten. Mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge skriver forskning.no.

Men jeg er ikke enig i det som Simon Flem Devold og mange andre anbefaler: At foreldre (eller andre voksne) ikke bør drikke når det er barn til stede. Slike anbefalinger har alltid en undertekst. Alkohol = fyll. Simon Flem Devold sier det selv: –Det er ikke bra for barn å se foreldrene sine beruset.

Det er nok ikke bra for barn å se sine foreldre beruset, så langt er vi enige. Det kan sikkert virke skremmende på barna, enten foreldrene blir sentimentale (slik Flem Devold beskriver sin far) eller aggressiv. Men det går faktisk an å drikke alkohol uten at man blir beruset.

Foreldre er rollemodeller for sine barn, på godt og vondt. Skal barna lære å ha et greit forhold til alkohol, da må de lære dette hjemme. Løsningen er ikke at alkohol gjøres til en del av den hemmelighetsfulle og spennende verden som de voksne går inn i når barna er lagt i seng og man tror de sover. Det kan ikke være bra om det første møte med noen som drikker alkohol åpenlyst er blant ungdom som utforsker alkohol og andre rusmidler,  som tester grenser, vil vise seg fram for de andre og skal løsrive seg fra foreldre. Den som har med seg erfaringer om hvordan alkohol kan drikkes med måte (ved å være vant til å se at voksne folk gjør det, ikke ved å drikke selv) har mer å stå i mot med når kameratflokken tester alkohol.

Dette forutsetter selvfølgelig at foreldrene er i stand til å oppføre seg som relativt gode forbilder. Den som ikke klarer å stoppe før flaska er tom bør ikke tømme flaska foran sine eller andres barn. Da er det tross alt bedre at dette skjer når barna ikke er til stede.

Jeg har vokst opp i et hjem hvor det alltid var rikelig (etter datidens standard) med øl, vin og brennevin. Det var noe man alltid hadde i huset. Men jeg kan ikke huske at jeg noen gang så mine foreldre beruset. De drakk nok på den tiden mindre enn hva jeg gjør. Det var slett ikke hver søndag det var vin til middagen (slik det er hos oss). Ble det drukket øl eller vin, og en sjelden gang i blant brennevin, så var det i moderate mengder. Det kan godt hende at konsumet var noe større i selskaper hvor vi barn ikke var til stede. Men noen åpenbar bersuelse kan jeg ikke huske.

De fleste har en periode hvor man eksperimenterer med alkohol og kanskje andre ting. Som de fleste andre har jeg også hatt noen uheldige erfaringer som man helst vil glemme i den grad man er i stand til å huske dem. Det kan nok fortsatt hende en og annen gang at man kommer til å drikke mer enn man burde ha gjort. Uhell kan skje den beste.

Men jeg er sikker på at den ballast jeg har med hjemmefra, hvor alkohol i moderate mengder ble nytt helt åpenlyst, har vært av det gode. Det er dette som har satt standarden for min bruk av alkohol. Det bidro ganske sikkert til at mine ungdomsutskeielser ikke ble veldig intense og at perioden ikke var så langvarig — i alle fall ikke på dette området. Det har også bidratt til at jeg selv aldri har hatt noen problemer med å ha rikelige mengder alkoholholdig drikke stående, uten at det nødvendigvis må drikkes opp.

Jeg tror ikke at vår datter har tatt skade av at min kone og jeg har hatt for vane å dele en flaske vin til søndagsmiddagen, at vi har drukket vin på restaurant (hvor hun selvfølgelig har vært med), osv. Jeg er ganske sikker på at det tvert imot har bidratt til et uproblematisk forhold til alkohol. Alkohol er ikke en forbuden, men akk så spennende frukt som skal gjemmes bort. Men det er noe som nytes i moderate mengder.

Folk som arbeider med folks forhold til alkohol sier “off the record” at avholdsbevegelsen har gjort det vanskelig å føre en konstruktiv alkoholdebatt i Norge. Det blir stort sett et spørsmål om fyll eller avhold, uten plass for noe mellom disse ytterpunkter. Spørsmålet blir ja eller nei til fyll med barn til stede, ikke et spørsmål om å drikke et glass vin eller to til maten. Den norske politiske korrekhet sier et uforbeholdent og unyansert NEI, og for så vidt gjelder fyll er jeg enig. Men da blir det ikke rom for å diskutere i hvilke situasjoner det kan være akseptabelt å drikke alkohol, og hvor mye det eventuelt er akseptabelt å drikke.