Opptak (video) fra foredragene på Gyldendals opphavsrettseminar er på nett

Gyldendal arrangerte 20. januar et seminar om opphavsrett og digital privatkopiering  i samarbeid med Forbrukerrådet og Senter for rettsinformatikk. Seminaret samlet nærmere 400 interesserte tilhørere.

Seminaret med tittelen Er opphavsretten gått ut på dato? var basert på Thomas Rieber-Mohns doktoravhandling om digital privatkopiering,

Gyldendal har nå lagt ut videopptak av alle foredragene på  nett.