Udugelige politikere

Toget er i krise. Norge har u-landsstandard på jernbane og ligger på bunnen i Europa, også i forhold til innbyggertall, når det gjelder satsing på jernbane. Likevel viser samferdelsesministeren bare til nasjonal transportplan, hvor man planlegger at det skal ta ti år å få dobbeltspor fra Oslo til Ski.

I tillegg til at det satses og bevilges for lite, satses det også feil. Politikerne insisterer på en klattvis utbygging hvor man alltid må ta forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det tar lenger tid og blir dyrere, men slikt biter åpenbart ikke på politikerne. Det er åpenbart viktigere å kunne spille politikk enn å få resultater.

NSB og Jernbaneverket må ta kritikken fra publikum. Men det er politikerne og bare politikerne som har ansvaret for situasjonen. Det er deres forsømmelser gjennom mange år som har brakt oss dit vi er.

Continue reading Udugelige politikere