Udugelige politikere

Toget er i krise. Norge har u-landsstandard på jernbane og ligger på bunnen i Europa, også i forhold til innbyggertall, når det gjelder satsing på jernbane. Likevel viser samferdelsesministeren bare til nasjonal transportplan, hvor man planlegger at det skal ta ti år å få dobbeltspor fra Oslo til Ski.

I tillegg til at det satses og bevilges for lite, satses det også feil. Politikerne insisterer på en klattvis utbygging hvor man alltid må ta forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det tar lenger tid og blir dyrere, men slikt biter åpenbart ikke på politikerne. Det er åpenbart viktigere å kunne spille politikk enn å få resultater.

NSB og Jernbaneverket må ta kritikken fra publikum. Men det er politikerne og bare politikerne som har ansvaret for situasjonen. Det er deres forsømmelser gjennom mange år som har brakt oss dit vi er.

Veistandarden er også elendig, så problemet er i alle fall ikke at man har satset for mye på vei. Når det gjelder sykkelveier er Norge også på bunn.

Nå har vi strømkrise. Kraftutbygging kan være politisk betent. Men vedlikehold og oppgradering av ledningsnettet, det burde ikke være særlig kontroversielt. Men også vedlikehold av ledningsnettet er forsømt.

Man ligger håpløst langt etter i vedlikehold av statlige og kommunale bygninger, i alle fall bygg som ikke huser politikere og byråkrater eller er prestisjebygg.

Alle politikere har vært like dårlige. Man har forsøkt å kjøpe stemmer ved å love nye “reformer”, som stort sett har gått ut på at vi skal få mer og yte mindre. Man slåss for betydningsløse symboler i stedet for å ta tak i de reelle problemene. Mens politikerne har vært opptatt av å overby hverandre med løfter om hva nytt de skal gjøre, har de forsømt vedlikehold og utbygging av en moderne infrastruktur.

Det er bare flaut og pinlig. Politikere som viser vilje og handlekraft i forhold til grunnleggende og forsømte oppgaver, og som slutter å love flere lite tiltrengte reformer, de kan få min stemme ved neste valg.

PS:

PS1: Jeg anbefaler Arne Strands kommentar “Strømløst hodeløst” i Dagsavisen 27. februar 2010.

PS2: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fortsetter i gamle spor. Riktignok har bevilgningene til jernbane økt den siste tiden. Men ikke på langt nær nok til å ta oss ut av den permanente krisen norsk jernbane er i. Nå vil Meltveit Kleppa igjen ut på et sidespor, og vil utrede når det er på tide å starte planlegging av en ny Oslotunell. Det enkle svaret er at dagens tunell kom alt for sent, og da den kom hadde den for liten kapasitet. Den burde ha vært bygget med fire spor med en gang. Vi trenger ikke utsettelser, det er bare å gå i gang. Men politikere mangler nok en gang handlekraft.