Politiets sykkelaksjoner

[Innlegg trykket i Aften 6.05.2010, foreløpig kun tilgjengelig i papirutgaven. Jeg tar også med en lenke til Leif Knutsens utmerkede kommentar “Glemt sykkelpolitikk” i E24.]

Politiet har hatt bøtelagt sykkelsyndere. Greit nok. Syklister bør også følge trafikkreglene.

Men syklistene er ikke problemet. Problemet er et byråd og en planleggingsetat som ikke tar sykkel på alvor. De gjennomfører ikke en gang de sykkelvedtak som bystyret har fattet. Bilen hellig og sykkelen et forstyrrende fremmedelement.

20.10. 2008 skrev  Aften at det i Oslo bare var bygget 5,5 km sykkelvei i løpet av de tre foregående årene. I år vil det bare bli bygget 4,6 km. I 2001 var det 2km sykkelvei pr 1000 innbyggere, i 2006 var det sunket til 1,8 km. Det mangler visstnok bevilgninger, men først og fremst mangler vilje. Når ansvarlige myndigheter saboterer må syklistene ta seg til rette som best de kan.

Myndigheter som ikke viser respekt for syklister og tar dem på alvor bør ikke bli overrasket over at syklister heller ikke bryr seg så mye om myndighetene. Det er ingen overraskelse over at syklistenes respekt for regler er større i byer hvor det er lagt til rette for sykling og hvor regelverket viser respekt for syklister.

Jeg ser fram til at aksjonene fortsetter. Nå venter jeg politiaksjoner mot bilister som ikke tar hensyn til syklister og at Trafikketaten skriver ut store gebyrer og tauer bort biler som er hensatt på de alt for få sykkelveier og sykkelstier som tross alt finnes i denne byen. Dette gjelder selvfølgelig også bilister som ”skal bare” og drosjene som har misforstått og tror at sykkelstien forbi Operaen er en drosjeholdeplass.