Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo

Dårlig politikk er ikke det samme som å sabotere. Men når det gjelder det sittende byrådet i Oslo er det dessverre dekning for å si at byrået ikke bare fører en dårlig politikk, de saboterer. De gjennofører ikke bystyrets vedtak.

Det ble vedtatt en plan for bygging av hovedsykkelveinett for 20 år siden. Den skulle vært ferdig i 1999. Men i 1999 hadde man ikke kommet lenger enn til at planen ble behandlet på nytt. Den 21. april 2005 sendte byrådet ut en pressemelding hvor de sa at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby. Daværende samferdselsbyråd Pet N Myhre ble til og med avbildet på sykkel — antageligvis en av meget få gangene han viste seg med et slikt fremkostmiddel (og han sto selvsagt stille, som den politikken han representerte). Peter N Myhre uttalte til Aftenposten ca et halvt år tidligere, 29.09.2004 at han var “godt fornøyd med Oslo som sykkelby”. Det kan ikke bety annet enn at han ikke syklet i byen selv. Jeg synes Jan Bøhler hadde dekning for sine ord da han kalte Peter N Myhre for sykkelsabotør.

Continue reading Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo