Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?

Plan og bygningsetaten har sendt informasjonsavisen byblikk — moteriktig skrevet med liten forbokstav i navnet — til alle husstander i Oslo. Den finnes også på nett. Den forteller om visjonene for fremtidens Oslo. Jeg leter etter sykler i denne fremtidsvisjonen. Men jeg finner ikke en eneste. Så vidt jeg kan se er ikke ordet sykkel nevnt en eneste gang, og alle illustrasjonsbildene er helt fri for sykler.

Jeg er ikke av de som gir meg med en gang. Så jeg gikk inn på Plan og bygningsetatens nettsider og fant bl.a. lenker til vedtatte planer. Et av kartene heter Transportbyen. Men heller ikke her nevnes sykler. På Plankart for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone, plankart indre Oslo er det merket av noen turdrag og andre viktige gangforbindelser. Men det finnes ikke noe om sykler eller sykkelveier.

Continue reading Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?