Sykling i marka

Aftenposten bringer i dag en skremmende historie. Noen hensynsløse gærninger hadde spent en kjetting over traséen der det skulle arrangeres et sykkleritt. Hadde ikke sabotasjen blitt oppdaget i tide kunne det har gått riktig galt.

Artikkelen minner oss om at det ikke bare er bilister som vil syklister til livs. Den avsluttes slik:

“Debattene om syklister i Marka har pågått i årevis. For noen år tilbake foreslo Friluftsetaten å forby sykling på stier i Marka. Skiforeningen, Den Norske Turistforening, Oslo Idrettskrets og andre organisasjoner ønsket terrengsyklistene ut av skogen. Forslaget førte til en voldsom debatt i mediene. Forlaget ble nedstemt av byrådet.”

Continue reading Sykling i marka

Universitetenes bokstavkarakterer – en arbeidsulykke

[Dette er en gammel kommentar som jeg henter fram som en kommentar til Aftenpostens artikkel “Norge for snille med karakterene” 27. mai 2010. Jeg vet dessverre ikke når denne kommentaren opprinnelig ble skrevet. Filen jeg har hentet dette fra er fra september 2006, men det er nok et tidspunkt da jeg endret publiseringssystem og dermed endret filene, ikke da den ble skrevet. Jeg kommenterte dette i en annen artikkel i Universitas i 2002, så antageligvis er denne kommentaren fra den samme tiden. Den gjengis uten endringer.]

Innføring av bokstavkarakterer ved universitetene var dårlig forberedt, var basert på en misforståelse og har en rekke uheldige konsekvenser. Og en ulykke kommer som kjent ikke alene – nå skal vi utsettes for Gauss også.

Begrunnelsen for at våre politikere bestemte at universiteter og høyskoler skulle innføre en ny karakterskala, var at det er en europeisk karakterskala. Bokstavkarakterer skal være et ledd i harmonisering av høyere utdanning i Europa. Men dette er basert på en misforståelse. Det finnes ingen europeisk karakterskala, og det foreligger ingen planer om å innføre dette – med mindre det eksisterer hemmelige dokumenter som sier noe annet enn de dokumentene som er offentlig tilgjengelig. Så når våre politikere har vedtatt dette i den tro at det er et ledd i en europeisk harmonisering, så skyldes dette at noen byråkrater ikke har lest de grunnleggende dokumenter godt nok.

Continue reading Universitetenes bokstavkarakterer – en arbeidsulykke