Sykling i marka

Aftenposten bringer i dag en skremmende historie. Noen hensynsløse gærninger hadde spent en kjetting over traséen der det skulle arrangeres et sykkleritt. Hadde ikke sabotasjen blitt oppdaget i tide kunne det har gått riktig galt.

Artikkelen minner oss om at det ikke bare er bilister som vil syklister til livs. Den avsluttes slik:

“Debattene om syklister i Marka har pågått i årevis. For noen år tilbake foreslo Friluftsetaten å forby sykling på stier i Marka. Skiforeningen, Den Norske Turistforening, Oslo Idrettskrets og andre organisasjoner ønsket terrengsyklistene ut av skogen. Forslaget førte til en voldsom debatt i mediene. Forlaget ble nedstemt av byrådet.”

Heldigvis tok byrådet til vettet. Men det er slikt som minner en om at jeg ikke vil være medlem av organisasjoner som Skiforeningen, Den Norske Turistforening eller Oslo Idrettskrets, om de ikke klart tar avstand fra sine tidligere sykkelfientlige standpunkter.

Syklister skal selvfølgelig ta hensyn til andre som ferdes i de samme områdene — akkurat som de andre som ferdes der må ta hensyn til andre, også til syklister.

Store egoer som mener at alle andre må flytte seg for å gi plass til MEG er en pest og en plage. Det gjelder enten de raser av gårde på ski eller sykkel så familier og små barn må redde seg unna som best de kan, eller man møter dem i sine (ofte dyre) biler. Kanskje er det de samme som plager andre med sin trening til Birken, enten det er sommer eller vinter.

Jeg har ofte undret meg over hvorfor folk som går i marka absolutt skal velge de beste sykkelveiene. Man kan velge mellom mange stier og veier hvis man skal fra Sognsvann til Ullevålseter. Likevel velger de aller fleste den bredeste veien, altså den som også er best egnet for sykling. Syklister som også velger denne veien må selvfølgelig ta hensyn til at den er full av turgåere. Men fotfolk som velger den samme veien har ingen grunn til å klage over at de også møter syklister på slike veier og må ta hensyn til syklister. Går man fem i bredden slik at man sperrer hele veien får man finne seg i at syklister plinger på dem og/eller presser seg forbi.

Men når syklister velger å sykle på gangveien langs vannet ved Sognsvann selv om det står skiltet at sykling ikke er tillatt, de fortjener selvfølgelig tydelige meldinger om at der har de ikke noe å gjøre.

Idrettskonkurranser er stort sett til sjenanse for de som på en eller annen måte ikke er involvert. Dette gjelder enten man stenger folk i byen inne fordi det er Holmenkollstafett, man stenger skiløyper for å arrangere langrenn eller man sjeneres av støyende fotballfans. Men slikt må vi finne oss i innenfor rimelighetens grenser. Det er ikke mer sjenerende at det arrangeres sykkelritt enn et skirenn.

Jeg er mer skeptisk til sykling på stier. Også her må utgangspunktet være at alle må ta hensyn til hverandre. Men uten at jeg kan påberope meg noen sakkyndighet på området, så er mitt inntrykk av at sykling sliter veldig hardt på stiene, særlig når bakken er våt. Jeg har sett en del alt for tydelige sykkelspor slike steder. Men det som er skianlegg om vinteren bør vel kunne fungere som sykkelanlegg om sommeren for de som har trang til villmannsykling?

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.