Ikke lenger musikk i NRKs podcasts!

Da jeg var innom www.nrk.no/podkast/ i dag for å sjekke om et program var tilgengelig som podcast (noe det ikke var), så jeg til min forskrekkelse denne meldingen:

“NRKs podkaster vil fra 1.juni ikke lenger inneholde noe musikk. Det betyr at noen programmer som tidligere ble podkastet ikke lenger finnes her. Podkastene som du laster ned er nå enten fra programmer som ikke har musikk, eller så har all musikk blitt redigert bort. Det er avtalene NRK gjør med musikkrettighetshaverne som begrenser dette.”

I november 2008 inngikk NRK avtale med plateselskaper og rettighetshaverorganisasjoner som tillot podcast med inntil 70% musikk. Siden ble det redusert til 50%, og nå har tydeligvis denne avtalen falt bort. Det er særdeles synd, og vi risikerer at mange programmer nå ikke lenger vil være tilgjengelig i denne formen, eller at de bare vil være tilgjengelig i en strippet versjon.

Jeg vet ikke noe mer om saken enn det som står i den siterte medlingen.

“Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Lederen av Stortingets finanskomité, Torgeir Micaelsen fra AP, er en ivrig syklist. Det står respekt av å sykle flere ganger i uken fra Drammen til Stortinget i Oslo, en strekning på 48km. I dagens utgave at Dagens Næringsliv tar han til orde for at det bør bygges egne “motorveier” for transportsyklister, eller som DN så tabloid foretrekker å kalle dem: “råsyklister”. Disse som i bilistenes øyne er “råsyklister” holder gjerne en fart som er 1/4 til 1/3 av den bilene typisk holder. Det bør ikke være noen overraskelse for de som følger min blogg at jeg varmt støtter et slikt forslag. Torgeir Micaelsen har kommet med ytterligere kommentarer på sin blogg.

I Oslo snegler man seg fram med å bygge ut sykkelveier for å realisere en nå 20 år gammel plan om et hovedsykkelveinett. Man blir ikke akkurat imponert av at man i perioden 2005-2007 bygget ut ca 1,8 km sykkelvei pr år (5,5 km til sammen i løpet av de tre årene), eller av at utbyggingstakten nå har økt til hele 4,6 km inneværende år. Med dagens utbyggingstakt vil dette allerede i dag foreldede sykkelveinettet være fullført i 2027. Det er en fattig trøst at dette er ekspressfart i forhold til utbyggingen av Vestfoldbanen, hvor man bare har klart å modernisere 17 km i løpet av 17 år, altså én kilometer i året.

Continue reading “Tour de finance” og “motorveier” for syklister