Stenging av Altinn – statlig dataidioti

Næringsdrivende har ordinær frist for levering av selvangivelse 31. mai. Noen ganger har man behov for en viss utsettelse. Selv konstaterte jeg at jeg manglet et nødvendig dokument da fristen var i ferd med å gå ut, og søkte utsettelse. Å få en kort utsettelse er ren rutine. Man behøver ikke begrunne den, og den gis automatisk. Noen sekunder etter at søknaden er sendt får man svar om at man har fått utsettelse til 15. juni.

I dag, 12. juni, skulle jeg gjøre ferdig og sende inn min selvangivelse gjennom Atltinn. Da jeg går inn på Atltinn finner jeg denne meldingen:

“Altinn er ikke tilgjengelig
Altinn er stengt fra fredag 11. juni kl 1600 til tirsdag 15. juni kl 0800 i forbindelse med produksjonssetting av ny versjon. Altinn Brukerservice er også stengt i denne perioden.

Vi beklager de ulempene dette medfører.”

De velger å stenge systemet de siste dagene før en viktig frist går ut. Denne stengningen må ha vært planlagt. Det at man skal sette en ny versjon i drift er ikke noe som dukker opp plutselig og uventet. Man lurer på hvordan det er mulig å planlegge så dårlig.

Den utsatte fristen løper i utgangspunktet ut 15. juni kl. 2400, slik at de gir oss et 16 timers tidsvindu for å fylle ut og levere dette.

Etter litt leting fant jeg en melding hos Skatteetaten som sier at fristen er utsatt til 20. juni. Det hjelper noe. Men for min egen del betyr det at jeg ikke får levert selvangivelsen før jeg reiser bort, slik jeg hadde planlagt. Med tilgang til internett skal det nok være mulig å komme til Altinn når dette åpner igjen. Andre kan nok få større problemer enn meg akkurat der. Men jeg kan bare krysse fingrene for at jeg får med meg det jeg da vil trenge av dokumenter og lokalt lagrede filer. Siden alle skjemaer i praksis bare finnes i elektronisk form og er (u)tilgjengelig via Altinn, er også tilgangen til “sjekklisten” som disse skjemaene representerer stengt.

Vi som skal levere selvangivelsen går inn på Altinn, ikke på Skatteetatens nettsider. Derfor burde det selvfølgelig ha vært opplyst på Altinn at fristen er utsatt, for å dempe den første panikkreaksjonen når man ser at dette ikke kommer til å gå. Men der står det intet.

Skattedirektoratets melding er datert 2. juni, altså to dager etter utløpet av den ordinære selvangivelsesfristen. Det er grunn til å tro at de fleste som søker utsettelse vil gjøre det de siste dagene før fristen går ut. Det er også grunn til å tro at når man stenger systemet en langhelg i juni for å sette en ny versjon i produksjon, så er det noe man har planlagt i lang tid. Man må med andre ord ha visst om dette før den ordinære fristen gikk ut. Da burde man selvfølgelig ha informert om dette da bekreftelse på utsettelse ble sendt. Da hadde jeg visst at jeg måtte ha gjort dette tidligere.

Valg av tidspunkt for stenging av systemet er håpløst. Men når de først treffer et så idiotisk valg bør de i det minste informere om dette i god tid og på en måte som når fram til de som blir berørt. Dette gir oss et godt eksempel på hvordan man ikke skal gjennomføre slike prosjekter, og det får da i det minste en pedagogisk verdi. Men de som har hatt ansvaret bør kanskje settes på skolebenken for å lære av sine feil, så kan noen andre overta ansvaret for prosjektet?