Les vins du Tour de France, 6. etappe: Montargis > Gueugnon — Saken er biff

Vi lig­ger litt foran syk­lis­te­ne for at de som vil ha egne­de drå­per skal kun­ne gjø­re nød­ven­di­ge for­be­re­del­ser. Men selv om gårs­da­gens etap­pe var den sis­te øl-etap­pen, måt­te det bli champag­ne etter Thor Hus­hovds etappe­sei­er og grøn­ne trøye. Så får vi håpe det blir god grunn til å nyte champag­ne også i dag, når syk­lis­te­ne skal inn i Champagne.

Til alle damer som synes det er på tide å kom­me over fra øl til vin, så skul­le jeg gjer­ne ha visst om den­ne før vi gikk løs på ølet: Women are bet­ter beer tas­ters than men, skri­ver den engels­ke tab­lo­i­den The Sun. Selv om The Sun ikke akku­rat er noen kva­li­tets­avis, så vil jeg tro at øl er noe de kan.

Men vi skal vide­re. Dagens etap­pe, eller egent­lig etap­pen i over­imor­gen, går fra Mon­tar­gis til Gue­ug­non. For turist­in­for­ma­sjon viser jeg igjen til TdF Tou­rist Guide. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 6. etap­pe: Mon­tar­gis > Gue­ug­non — Saken er biff