Les vins du Tour de France, 7. etappe. Tournus > Station des Rousses. Fra Bourgogne til fjellet

Thor Hus­hovd beholdt den grøn­ne trøya, Edvald Boa­sson Hagen kom på tredje­plass på gårs­da­gens champagne­etap­pe, og Mark Caven­dish tap­te ytter­li­ge­re ter­reng i for­hold til Thor Hus­hovd. Det var et reslutat som gjør av vi godt kan ta for oss av mål­by­ens goder. Caven­dish må slå Hus­hovd i sli­ke spur­ter som det var i dag om han skal kun­ne stå på podi­et i Paris. Jeg kan ikke akku­rat si at Mark Caven­dish vokser i mine øyne når han, for å låne ord av Kurt Asle Arve­sen, “opp­fø­rer seg som en bort­skjemt dritt­unge”.

Tema for fransk TVs nett­av­stem­ming i går var om Thor Hus­hovd vil­le behol­de den grøn­ne trøy­en helt til Paris. 68% men­te ja. Vi får håpe fler­tal­let har rett.

Gårs­da­gens var mer enn godt nok til at vi kun­ne ta for oss av mål­by­ens goder. Jeg fikk ikke tak i “Blanc de noirs”, men valg­te en champag­ne med mel­lom 80 og 90% Pinot Noir, så det var ikke så langt unna. Det var i grun­nen en bekref­tel­se på det jeg viss­te fra før, blant annet etter å ha smakt Godmé Blanc de Noirs Grand Cru Brut som var mitt for­slag til i går, at champag­ne bør ha noe av den frisk­he­ten som Char­don­nay bidrar med. Men jeg synes det er inter­es­sant å sma­ke viner med helt ulik stil, slik at man opp­da­ger at det slett ikke er like­gyl­dig hva slags champag­ne man vel­ger. En “Blanc de blancs” lig­ger klar til den etap­pen de skal syk­le i dag. Da blir det den mot­sat­te ytter­lig­het i champagnestil.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 7. etap­pe. Tour­nus > Sta­tion des Rous­ses. Fra Bourgog­ne til fjel­let