Les vins du Tour de France, 15. etappe: Pamiers > Bagnères-de-Luchon. Varme bad, men lite vin

Siden nettet hos oss for tiden er ustabilt, velger jeg å legge ut denne nå (selv om den egentlig skulle ha ventet til i morgen tidlig) 15. etappe starter i Pamiers og ender i Bagnères-de-Luchon.

På denne etappen er man ikke i nærheten av noen vinområder. Så kanskje bør man starte dagen med musikk fremfor vin denne gangen (eller nyte noe av den vinen man måtte ha igjen fra i går sammen med musikk).

For turistinformasjon viser jeg igjen til TdF Tourist Guide.

Startbyen Pamiers er fødestedet for den franske komponisten Gabriel Fauré. Hans mest kjente verk er hans Requiem. Men det blir kanskje litt voldsomt å starte dagen med en dødsmesse før syklistene skal inn i fjellene. Så hans orkestersuite Masques et bergamasques kan være et bedre alternativ. Det er musikk som er skrevet for å minne om aristokratiets fête galante, som passer bedre når man skal lene seg tilbake og se på at andre folk sliter på sykkel.

Departementet Ariège har ikke så veldig mye å by på vinmessig eller gastronomisk. Man får nyte naturen, og kanskje er friskt vann det drikke som passer best til dette. Kanskje kan man også reflektere litt over distrikter, kommuner, osv. Vi har lett for å tro at avsides bygder er noe veldig norsk. Men i fjellområdene i Frankrike og andre land i Europa er forholdene små og avstandene kan være lange. Frankrike har ca 36.000 kommuner. Av disse har ca 20.000 færre enn 500 innbyggere. Den minste kommunen i Ariège er Senconac. Det er litt sprikende informasjon om hvor mange innbyggere kommunen har. Noen steder står det 8 innbyggere, andre steder 5. Uansett gjelder at “smått er godt”, eller i alle fall smått.

Når man er i mål kan man ta et varmt bad. Bagnère-de-Luchon er kjent for sine varme kilder og spa. Så får man heller nyte et glass av noe som er dyrket et stykke unna. Man får enten ta med fra Limoux, eller hente noe fra områder vi kommer til senere.

[mappress]

Vinatlas

Hvis man vil studere i detalj franske (klassifiserte) vinområder er Grand Atlas des vignobles de France uten tvil den beste boken. Det er det klart beste vinatlas jeg har sett. Men det dekker bare Frankrike og er på fransk. Det siste vil sikkert vil være en betydelig ulempe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.