Les vins du Tour de France, 16. etappe: Bagnères-de-Luchon > Pau. Varme bad og søt dessertvin

16. etap­pe star­ter der gårs­da­gens etap­pe slut­tet i Bag­nè­res-de-Luchon og ender i Pau. Det­te er en av de vir­ke­lig har­de fjell­e­tap­pe­ne, med to første­ka­te­go­ri- og to uten­for­ka­te­gori­fjell. For turist­in­for­ma­sjon viser jeg fort­satt til TdF Tou­rist Guide.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 16. etap­pe: Bag­nè­res-de-Luchon > Pau. Var­me bad og søt des­sert­vin