Doping II — etter EM i friidrett

Uken som gikk har jeg fulgt sånn halv­veis med på EM i fri­idrett. Jeg skal ikke mene noe om pre­sta­sjo­ner, om Nor­ge har grunn til å være for­nøyd, eller noe slikt. Men det inn­tryk­ket jeg sit­ter igjen med er at i svært så man­ge av fina­le­ne del­tok utøve­re som har vært ute­stengt for doping.

NRKs kom­men­ta­to­rer har kom­men­tert det­te som om det er en selv­føl­ge­lig del av idretts­ver­den. “Han har kom­met sterkt til­ba­ke etter å ha vært ute­stengt for doping” var en type kom­men­tar man kun­ne høre gans­ke ofte. Det var ingen kri­tis­ke kom­men­ta­rer til at tid­li­ge­re doping­tat­te utøve­re igjen får delta.

Det inn­tryk­ket jeg sit­ter igjen med er at i fri­idrett er doping fort­satt i alle fall nes­ten aksep­tert som en del av idret­ten. Det er selv­følg­li­ge kon­trol­ler. At noen blir tatt og kom­mer til­ba­ke etter en utsten­gel­se er visst bare “part of the game”.

Con­ti­nue read­ing Doping II — etter EM i fri­idrett