Carl Berners plass — en sykkelskandale

I dag fikk jeg “Oslosyklistene”, et vedlegg til medlemsbladet i Syklistenes landsforening, “på Sykkel”. Det var nedslående lesing. De kan fortelle at i det nye krysset på Carl Berners plass er det ikke gjort noe for å legge forholdene til rette for syklister. Dette til tross for at dette er en del av det stadig bare planlaget hovedsykkelveinettet i Oslo. (Det er pinlig at det dokumentet ikke synes å være revidert siden 1999.)

286 millioner har det kostet når det nye krysset åpner 20. september. I følge Oslosyklistene har man lagt godt til rette for kollektivtransport, fotgjengere og bilister, mens man altså igjen fullstendig har glemt eller gitt blaffen i syklistene.

Jeg har mange ganger kritisert byrådet i Oslo for deres manglende sykkelsatsing. Derfor er det grunn til å understreke at dette er statlig utbygging i regi av Statens vegvesen. På Carl Berners plass krysser Rv 4 og Rv 161. Jeg vil tro at de kommunale etater også må ha deltatt i planleggingen, og jeg vet ikke hvordan samspillet mellom staten og Oslo er i et utbyggingsprosjekt som dette. Men hovedskytset må denne gang rettes mot staten og Statens vegvesen.

Continue reading Carl Berners plass — en sykkelskandale