Carl Berners plass — en sykkelskandale

I dag fikk jeg “Oslosyklistene”, et vedlegg til medlemsbladet i Syklistenes landsforening, “på Sykkel”. Det var nedslående lesing. De kan fortelle at i det nye krysset på Carl Berners plass er det ikke gjort noe for å legge forholdene til rette for syklister. Dette til tross for at dette er en del av det stadig bare planlaget hovedsykkelveinettet i Oslo. (Det er pinlig at det dokumentet ikke synes å være revidert siden 1999.)

286 millioner har det kostet når det nye krysset åpner 20. september. I følge Oslosyklistene har man lagt godt til rette for kollektivtransport, fotgjengere og bilister, mens man altså igjen fullstendig har glemt eller gitt blaffen i syklistene.

Jeg har mange ganger kritisert byrådet i Oslo for deres manglende sykkelsatsing. Derfor er det grunn til å understreke at dette er statlig utbygging i regi av Statens vegvesen. På Carl Berners plass krysser Rv 4 og Rv 161. Jeg vil tro at de kommunale etater også må ha deltatt i planleggingen, og jeg vet ikke hvordan samspillet mellom staten og Oslo er i et utbyggingsprosjekt som dette. Men hovedskytset må denne gang rettes mot staten og Statens vegvesen.

I prosjektbeskrivelsen skriver Statens vegvesen bl.a.  at det skal være “Tilrettelegging for alle brukergrupper”. Så kan man spørre: Har Statens vegvesen gått bort fra dette siden de har utelatt syklistene, eller er det slik at Statens vegvesen ikke anser syklister som en brukergruppe? Det er uansett uakseptabelt.

Rett skal være rett. Etter kartet som viser vedtatt reguleringsplan skal det være sykkelsti langs Ring 2 (Christian Michelsens gt og Finnmarksgt). Men det er ingen sykkelvei gjennom krysset. Som vanlig står syklistene uten eget  felt der det er aller viktigst å ha det. Selv om utbyggingen av krysset er et statlig prosjekt, så er det Oslo kommune som har ansvaret for sykkelveien i følge statuskartet 2010 for utbygging av hovedsykkelveinettet. Det er heller ikke regulert sykkelsti i Trondheimsveien eller Grenseveien, noe det selvfølgelig burde ha vært.

Prosjektet er nok en talende og deprimerende illustrasjon på hvorfor det står så dårlig til med sykkelveier i Norge: Man inkluderer ikke syklister når trafikkløsninger planlegges. Syklister er i Norge fortsatt noe ekstraordniært, og man har noen særprosjekter (som alt for ofte bare er papirprosjekter og tomme løfter) om utbygging av sykkelveier. De ansvarlige, både på politisk og byråkratisk nivå, må få inn i hodene sine at syklister er trafikanter som andre, og at tilrettelegging for syklister er like selvfølgelig som tilrettelegging for biler, kollektivtransport og fotgjengere. Det er ikke lenge siden jeg kunne presentere et annet Oslo-eksempel som viser at tanken på syklister synes å være totalt fraværende hos de ansvarlige. Først når dette har skjedd kan vi ha håp om å slippe flere slike skandaler.

Nærmest som en understrekning av hvor dårlig det står til med sykkelveiutbygging i Norge og Oslo, har siste nr av “på Sykkel” reportasjer om sykling i billandet USA, bl.a. om sykling i New York. Der ser det ut til at man har begynt å forstå at biler må vike for å gi plass til syklister. En slik erkjennelse har ennå ikke sunket inn hos de ansvarlige i Norge og Oslo.

Det nye krysset på Carl Berners plass skal åpne 20. september. Jeg vet ikke hva slags sermonier man har når det åpnes et nytt veikryss av denne typen. Men det burde være noe som burde markeres, også av syklister som gir tydelig uttrykk for sin misnøye med at slike prosjekter kan gjennomføres på denne måten.

Av informasjon tilgjengelig på nettet er det ikke så lett å finne noen grunn til å at syklister er utleatt. Syklistene er ganske enkelt ikke nevnt. Jeg har derfor sendt følgende til Statens vegvesen ved de to e-postadresser som er oppgitt for prosjektet carlberner@vegvesen.no og firmapost-ost@vegvesen.no:

“Jeg mottok i dag ”Oslosyklistene” og kunne lese den deprimerende meldingen om at i utbyggingen av Carl Berners plass er det ikke gjort noe for å legge til rette for syklister. 286 mill kr til et slikt samferdselsprosjekt uten å legge til rette for syklister, det er intet mindre enn en skandale.

Jeg har forsøkte å gå gjennom de dokumenter som er tilgjengelig på nettet, men finner ingen begrunnelse for hvorfor syklistene er utelatt. Jeg ber derfor om begrunnelse og referanse til relevante vedtak om at det ikke skal legges til rette for syklister, herunder hvem som har truffet dem,

I prosjektbeskrivelsen står det at det skal være ” Tilrettelegging for alle brukergrupper”. Jeg vil derfor gjerne ha svar på om Statens vegvesen senere har fraveket dette utgangspunktet og hva slags vedtak som ligger til grunn for dette, eller om syklister ikke regnes som en brukergruppe når Statens vegvesen planlegger vegutbygginger.”

Jeg er spent på om jeg får svar, men er egentlig ikke så veldig optimistisk. Slike etater har ikke for vane å svare.  Men jeg oppfordrer uansett andre som har spørsmål om prosjektet til å sende disse til carlberner@vegvesen.no og firmapost-ost@vegvesen.no.

Byrådsleder Stian Berger Røsland tok nylig i et intervju med Østkantavisa selvkritikk på at Oslo er kommet altfor kort i sykkelsatsningen. Han varslet varsler at hovedsykkelveinettet bør stå ferdig innen 2-3 år. Jeg har tidligere kommentert dette, og lurer på om det denne gang er noen grunn til at vi skal tro på de ansvarlige oslopolitikerne, etter at de har sveket oss så mange ganger. Som sagt er dette først og fremst et statlig prosjekt. Men hvis byrådsleder Stian Berger Røsland mener alvor, så kan han ikke bare sitte rolig å se på en skandale som denne. Her må han vise initiativ og handlekraft og sørge for at feilene blir rettet opp, om hans sykkelløfter skal fremstå som noenlunde troverdige.

[mappress]

[Sykkelstrekninger i Oslo]