Er samferdsel og miljø ikke byutvikling?

Jeg kastet er raskt blikk på sakskartene til diverse komiteer i Oslo kommune, bare for å se om det var noe interessant (f.eks. den nye sykkelstrategien som byrådslederen har bebudet).

Jeg avslører nå min uvitenhet om lokalpolitikk i Oslo. Men jeg ble overrasket da jeg så et sakskart m.m. for Byutviklingskomiteen og et for Samferdsels- og miljøkomiteen. Jeg ble overrasket. For meg er samferdsel og miljø noe av det viktigste i byutviklingen. Veier, kollektivtransport, sykkelveier og miljø, er det noe som er viktigere for byutviklingen?

Kanskje er dette noe av forklaringen på hvorfor syklister ikke var nevnt  da Plan og bygningsetaten presenterte sine fremtidsvyer i “Byblikk”? Er det noen som kan opplyse meg om hva som er byutvikling når man unntar samferdsel og miljø?

Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

Det går en sykkelsti langs Ullevålsveien mellom Collets gt og nesten (men bare nesten) fram til St Olavs gt. Like før St Olavs gt forsvinner sykkelstien for å gi plass til de som Oslos politikere mener er langt viktigere enn syklister: Bilistene. Men det er en annen historie.

Utenfor Ullevåslveien 15 blir sykkelstien plutselig borte. Det er selvfølgelig ikke noe skilt som som forteller at sykkelstien opphører — man driver ikke med den slags skilting i Oslo (det ville vel sprenge skiltbudsjettet om man skulle sette opp skilt hver gang man har nedprioritert syklistene).  Siden man også er veldig dårlige til å vedlikeholde merkingen av sykkelstier i Oslo behøver ikke det at merkingen opphører bety annet enn at merkingen er nedslitt og ikke har blitt malt opp på nytt. Det ser man tross alt mange steder i denne byen.

Det er ikke mulig å se noen som helst grunn til at sykkelstien skulle opphøre her. Man passerer et hus som alle and hus, med en inngang som det er på alle andre hus.

Continue reading Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?