Er samferdsel og miljø ikke byutvikling?

Jeg kastet er raskt blikk på sakskartene til diverse komiteer i Oslo kommune, bare for å se om det var noe interessant (f.eks. den nye sykkelstrategien som byrådslederen har bebudet).

Jeg avslører nå min uvitenhet om lokalpolitikk i Oslo. Men jeg ble overrasket da jeg så et sakskart m.m. for Byutviklingskomiteen og et for Samferdsels- og miljøkomiteen. Jeg ble overrasket. For meg er samferdsel og miljø noe av det viktigste i byutviklingen. Veier, kollektivtransport, sykkelveier og miljø, er det noe som er viktigere for byutviklingen?

Kanskje er dette noe av forklaringen på hvorfor syklister ikke var nevnt  da Plan og bygningsetaten presenterte sine fremtidsvyer i “Byblikk”? Er det noen som kan opplyse meg om hva som er byutvikling når man unntar samferdsel og miljø?