En deprimerende sykkeltur på Grønland

Jeg tok nylig en liten sving bortom Grønland på sykkel. Det var en deprimerende sykkeltur. Ikke fordi det er noe galt med Grønland, men fordi det finnes så mange hensynsløse og idiotiske bilister som synes å tro at sykkelstien — som faktisk i utgangspunktet er en av de bedre i byen — er parkeringsplass for biler. Her er et lite utvalg av parkeringer. Klikk på bildene om du vil ha dem litt større, men f.eks. mer lesleige registreringsnumre. (Nei, jeg ser ingen grunn til å sladde nummer eller anonymisere de som setter fra seg sin bil på et offentlig sted på denne måten.)

Denne bilen er tydelig merket med hvem som eier den, så her behøver man ikke gjøre noe for å finne ut mer. Med nummeret så tydelig merket på bilen kan man ringe og fortelle at slik hensetting av biler er uakseptabel, noe jeg også gjorde. Der traff jeg en vennlig person som sa han skulle følge det opp. Om han faktisk gjør det, er en annen sak.

Også denne bilen er merket. Her er det ISS som er synderen, eller i alle fall en ansatt hos ISS. For oss som sykler er det greit å vite hvilke firmaer vi bør unngå å bruke. ISS vil få bilde av bilen sin med melding om at de får innskjerpe overfor sine ansatte at sykkelfelt er for sykler, ikke for å parkere biler. Men om de gjør noe med det, vet jeg selvfølgelig ikke.

[Et innskutt PS: Jeg sendte en melding til ISS, og fikk etter kort tid dette svaret:

“Det er beklagelig at en av våre sjåfører har sperret sykkelfeltet. Vi beklager dette på det sterkeste og skal ta kontakt med sjåfør av bil slik at dette ikke skjer igjen. ISS som selskap ønsker ikke å fremstå som sykkelistfiendtlige og vi skal selvfølgelig forsøke å sørge for at dette ikke skjer igjen.

Ha en fin dag og takk for at du ga beskjed! “

Slutt på innskudd.]

Det finnes en praktisk liten SMS-tjeneste. Send en SMS til 2282 med kodeord regnr fulgt av bilnummeret, og man får straks vite hvem som eier bilen. Denne bilen, BC99287, eies av en som heter Erik Nikolai Staff. Så vet vi det.

Denne bilen, DL 66691, eies av Ahmet Uzunyollu.

Den siste bilen i denne omgang, DJ 46016, eies av Ayanle Mohamet Godor.

Det er som sagt ganske deprimerende. Fem biler som samtidig blokkerer sykkelveien over Grønland på en vanlig mandag. Faktisk var det et par til, men de to jeg ikke bilder av. Det er ikke for mange sykkelveier i denne byen, og når de som finnes ødelegges av bilbøller på denne måten, blir det ganske håpløst.

Politiet har hatt aksjoner mot syklister. Syklister skal i utgangspunktet følge trafikkreglene. Jeg sier i utgangspunktet, for reglene er så dårlig tilpasset syklister at det kan være tryggere å bryte dem enn å følge dem (bl.a. p.g.a motstand fra politiet mot å gjøre nødvendige moderniseringer og tilpasninger). Men egne aksjoner mot bilister som er hensynsløse overfor syklister, det har ikke politiet villet prioritere. Jeg er helt enig med lederen i Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide, om at syklistene behandles som en pariakaste og at dette er feilprioritering fra politiet. Biler i sykkelvei er et større problem enn sykler på fortau og noen rødlyssykling.

Trafikketaten bør nesten kontinuerlig patruljere byens sykkelveier og skrive ut store gebyrer. Dessverre vil det antageligvis blir ganske lønnsomt for kommunen. Helst bør bilene taues bort, men de fleste er nok slike som “skal bare” og ikke står så lenge.

Et PS, noe som burde vært med fra start: Jeg burde selvfølgelig ha sagt at det var http://feilblog.wordpress.com/2009/09/17/parkering-i-sykkelfelt som inspirerte meg til å dra på en liten fotoekspedisjon den dagen.

I Monolittveien, bak Frognerparken, ser jeg jevnlig bilister som synes å tro at det er greit at de parkerer “bare” halvveis inn i sykkelfeltet. Da klarer de akkurat å gjøre sykkelfeltet så smalt at det er ubrukelig, samtidig som de sperrer en del av kjørefeltet for biler m.m. Da snakker man om virkelig hjerndøde bilister. Men dette får jeg komme tilbake til en annen gang. Og rett skal være rett, de fleste som står der setter bilen i kjørefeltet, utenfor sykkelfeltet.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.