Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos manglende satsing på sykkel, noe jeg også har gjort. Men uansett hvor dårlig man måtte være, så skal man ikke kritiseres for mangler man selv ikke har ansvar for og som man faktisk ikke kan gjøre så mye med.

Sykkelveier må henge sammen. Jeg har mange gange kritisert de oppstykkede sykkelfeltene i Oslo, som stadig avbrytes fordi man mener at biler er viktigere enn sykler. Den kritikken er berettiget og opprettholdes. Det er også berettiget å kritisere Oslos politikere for å komme med tomme løfter som ikke holdes. Og det er all mulig grunn til å kritisere de ansvarlige for ganske konsekvent å utelate sykkel når man planlegger store endringer i kryss, eller bare opprustinger av noen gatestubber. De fortjener også kritikk for manglende vilje, og for ikke å følge opp det som bystyret faktisk har vedatt (ikke noe av det som bystyret vedtok i 2006, som skulle vært ferdig innen utløpet av 2009 er gjennomført i sentrum og sentrumsnære områder.)

Men jeg har også anklaget Oslo kommune for ikke å skilte når sykkelfelt opphører. I “mitt andre sykkelland”, Frankrike, er jeg vant til at det alltid er tydelig skiltet når sykkelvei opphører. Jeg har skrevet at jeg tror de ansvarlige synes det ville være pinlig om man skulle synliggjøre alle bruddene på sykkelfelt ved å skilte dem. Kanskje ville man ha syntes det hadde vært pinlig om det hadde vært mulig. Og det blir sikkert dyrt med så mange skilter.

Men: Det eksisterer faktisk ikke skilter i Norge som varsler slutt på sykkelfelt. Det finnes heller ikke skilt som varsler slutt på sykkelvei, slutt på gangvei eller slutt på kombinert gang- og sykkelvei. Derimot finnes det skilt som varsler slutt på gatetun og slutt på gågate. De finnes nok fordi man da kan varsle sine elskede biler om at nå er det endelig slutt på tullet, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel derfor man også varsler at det er slutt på kollektivfelt. At gang- og sykkelveier blir borte slik at man brått og uventet kastes til ulvene, det er det derimot ingen grunn til å varsle om. De har jo bare betydning for syklister og fotgjengere.

At slike skilt ikke finnes er bare nok en bekreftelse på at de ansvarlige, i dette tilfellet Statens vegvesen, ikke tar sykler på alvor. (Hvis Statens vegvesen virkelig hadde tatt sykkel på alvor ville også “Syklist” vært et punkt i hovedmenyen på deres nettsider, på lik linje med “Privatbilist” og “Yrkessjåfør”. Syklister har man ikke brydd seg om. Men dette er en annen sak.)

Jeg synes det er idiotisk, vanvittig, tanketomt, osv, legg til uttrykk etter behov, at man ikke har gjort slike skilt til en del av de offisielle norske trafikkskiltene. Det falt meg ikke inn at noe så dumt var mulig, ikke en gang når det gjelder norske veimyndigheter og sykkel. Men slik er det altså. Jeg oppdaget dette fordi jeg begynte å grave i et konkret eksempel for å finne ut hva slags regler som egentlig gjelder der. Takket være mangelen på skilt har man fått en uklar og ganske farlig regulering.

I Statens vegvesens egen “Sykkelhåndbok” heter det på s. 45 (avsnitt B3.1.5):

“Det er behov for å gjøre syklende og bilførere tydelig oppmerksom på at det er endring i standard når et sykkelfelt forsvinner, slik at syklende og biltrafikk blandes i kjørebanen.”

Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Men desto mer merkelig er det at det samme vegvesenet ikke har sørget for at vi har de nødvendige verktøy, altså skiltene som man trenger for å gjøre “tydelig oppmerksom på  på at det er endring i standard når et sykkelfelt forsvinner”.

Det som står om varsling i sykkelhåndboken er følgende:

“Innsnevringen markeres ved at sykkelfeltet avsluttes. Det vil si stiplet sykkelfeltlinje og evt eget belegg/farge avsluttes.

Sykkelfelt avsluttes mot hump.

Det anlegges humper med 50 m avstand i gaten. Humpene kan være forskjellige fra den første.”

Men uansett så er dette for dårlig varsling. Man skal varsles før endringen, det er ikke tilstrekkelig at man merker den først når den har skjedd og man plutselig befinner seg i et kjørefelt med biler.Vanligvis bruker man i Norge mer skilting og mindre veibanemerking enn i andre land, fordi merking i veibanen kan være skjult under snø, den slites bort av piggdekk, osv. Men det gjelder merking for biler. Det er visst ikke så nøye med syklistene.

Se på bildet til høyre. Det er tatt i Ullevålsvn, mellom Waldemar Thranes gt og St Hans haugen. Man ser at der her er meningen at det skal være et sykkelfelt. Men Oslo prioriterer ikke vedlikehold av oppmerking av sykkelfelt, så her er merkingen så godt som borte. Men skiltet står der. Betyr det at merkingen er slitt bort at også selve sykkelfeltet dermed er slitt bort fordi merking mangler? For meg ville det bli helt meningsløst.

Er det biler i feltet, så ser man for så vidt at det er biler i sykkelfeltet — et ikke uvanlig syn for en syklist. Men da ser man ikke nødvendigvis at også merkingen forsvinner. Se på bildet nedenfor. Dette er omtrent den utsikten man har hvis man kommer syklende i sykkelfeltet nedover Ullevålsveien. Er det mulig å se at sykkelfeltet angivelig skal opphøre under den ulovlige parkerte bilen fordi merkingen der opphører? Gå til innlegget Er det lov å stoppe her? Når slutter et sykkelfelt? for en diskusjon av hvordan denne merkingen er å forstå.

Der sykkelfelt forsvinner foran kryss i Oslo er det ikke fordi veien blir smalere, men fordi de ansvarlige synes at biler er viktigere enn sykler, så det er ikke noe annet i omgivelsen som gir noen form for varsel om endringen, slik man synes å forutsette i Vegvesenets sykkehåndbok.

Nå har man også utelatt små, kjekke ord som “og” og “eller” i denne oppstillingen, så det er ikke klart om anbefalingen det er tilstrekkelig at linje avsluttes, eller at det skal være avslutning av markering og en annen merking.

Det er latterlig enkelt å lage de nødvendige skiltene. Man tar bare de man har, og setter en diagonal rød strek over dem, slik man har gjort når man f.eks. varsler at det er slutt på kollektivfelt. Så det bør ikke ta tid og det bør ikke koste, i alle fall ikke å vedta at man skal ha slike skilt.

Så kjære Oslo: Jeg kommer fortsatt til å kritisere dere for manglende sykkelfelt og sykkelveier, og for at de som finnes ikke henger sammen. Den kritikken er fortsatt berettiget, og jeg er redd den kommer til å være det i en god del år ennå. Men kritikken for manglende skilting av at de opphører, den skal stilles i bero inntil Statens vegvesen tar til vettet og gjør det som de burde ha gjort for lenge siden.

Her er de skiltene som mangler. Litt småflikking må vel gjøres, men det trengs verken dyre utredninger eller designere for å lage dette. Det er slett ikke vanskelig, og alle vil umiddelbart forstå hva de betyr. Litt vilje er alt som skal til.