Kan noen gi meg noen hint om WP-design?

Hei til WP-guru­er og WP-desig­ne­re der ute:

Jeg har end­ret design på min blogg, og har valgt tema­et “AndyBlue“som utgangs­punkt. Men kom­men­tar­fel­tet plas­se­rer seg ikke rik­tig på siden. Av en eller annen grunn vises det­te i midt­spal­ten (som det skal), men først neden­for side­fel­te­ne og ikke umid­del­bart etter inn­leg­get. Det vises f.eks. her: http://blogg.torvund.net/2010/08/23/manglende-skilter-en-henvendelse-til-statens-vegvesen-vegdirektoratet/ (og sik­kert på det­te inn­leg­get, siden det er så kort at det ikke fyl­ler spal­ten ned til slut­ten av side­fel­te­ne).

Er det noen som har noen for­slag til hva fei­len kan skyl­des og hva jeg børe gjø­re?

Print Friendly, PDF & Email