Manglende skilter – en henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet

Som jeg har skrevet tidligere, så har jeg blitt overrasket over å kunne konstatere at vi i Norge mangler skilt for bl.a. å varsle opphør av sykkelvei og opphør av sykkelfelt. Litt beskjemmet har jeg måttet konstatere at min kritikk mot Oslo kommune på dette punktet har vært rettet mot feil adressat, da Oslo ikke kan lage sine egne skilt for slikt — om de skulle ha ønsket det.

Jeg har derfor i dag sendt følgende henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet (jeg har ikke helt klart for meg forholdet mellom disse to):

“Jeg har i lang tid kritisert Oslo kommune for bl.a. dårlig skilting av sykkelfelt, i tillegg til dårlig tilrettelegging for sykler mer generelt. Særlig har jeg kritisert kommunen for at man ikke varsler om at sykkelfelt / sykkelvei opphører, noe som kan gi farlige situasjoner når sykkelfelt bare forsvinner og man er i kjørefelt for bilder uten at man er varslet på forhånd. Fra ”mitt andre sykkelland”, Frankrike, er jeg vant til at det alltid er tydelig skiltet når en sykkelvei eller et sykkelfelt opphører.

Nylig ble jeg til min store forundring oppmerksom på at det faktisk ikke finnes skilt i Norge for å markere at sykkelvei opphører. Jeg måtte sjekke det flere ganger, for jeg hadde vanskelig for å tro at det kunne være riktig. For å være ærlig fant jeg det vanskelig å tro at man kunne finne på noe så dumt som ikke å ta med slike skilt når man har skilt som markerer starten på sykkelvei og sykkelfelt. Etter å ha kritisert Oslo kommune så mye som jeg har gjort, fant jeg det på sin plass å beklage akkurat denne delen av min kritikk, se http://blogg.torvund.net/2010/08/20/unnskyld-oslo-kommune-statens-vegvesen-er-hovedsynderen-denne-gangen/

Det er vanskelige å tolke dette som nok en bekreftelse på at syklister ikke tas på alvor av de som planlegger veier m.m. i Norge.

Mitt utgangspunkt for å gå litt mer inn i dette spørsmålet er en konkret sak hvor det faktisk er vanskelig å vite om det er sykkelfelt (og dermed all stans forbudt for biler), eller om det er et brudd i sykkelfeltet hvor stans for av- og pålessing er tillatt. At reglene også er uklare, gjør det ikke enklere. Denne saken er omtalt her, og jeg anser den nettsiden som et bilag til denne henvendelsen: http://blogg.torvund.net/2010/08/20/er-det-lov-a-stanse-her-nar-slutter-et-sykkelfelt/

Det er ganske elementært at man skal varsles om endringer i trafikkmønsteret før det inntreffer. Som syklist skal man vite at sykkelfeltet blir borte, slik at man for eksempel kan velge å flytte seg opp på fortauet, om man ikke vil sykle i kjørefeltet. Det er ikke tilstrekkelig at man oppdager at feltet har blitt borte og man uten forvarsel befinner seg i en annen og langt farligere trafikksituasjon. Eksempler på endringer som burde vært varslet tydelig er disse (selv om hovedproblemet her er sykkelfientlig trafikkregulering, så bør den i det minste varsles) http://blogg.torvund.net/2009/06/21/bilene-prioriteres-kan-det-vises-tydeligere/ Dessverre er det mange slike eksempler, og det er også andre situasjoner hvor opphør av sykkelfelt åpenbart burde ha vært varslet, slik at syklistene i det minste er forberedt på at trafikksituasjonen vil bli mer risikabel.

Jeg har i http://blogg.torvund.net/2010/08/20/unnskyld-oslo-kommune-statens-vegvesen-er-hovedsynderen-denne-gangen/ skissert fire skilt som vi burde hatt i Norge: Slutt på gangvei, slutt på sykkelvei, slutt på sykkelfelt og slutt på kombinert gang- og sykkelvei. Også dette innlegget kan anses som et bilag til følgende:

Jeg ber om at Statens vegvesen / Vegdirektoratet snarest vedtar disse skiltene som en del av skiltene i Norge, slik at ansvarlige myndigheter kan begynne å skilte sykkelveier og sykkelfelt på en bedre måte.

Da min erfaring dessverre er at offentlige etater er langt mindre flinke til å svare enn de skal være, understreker jeg at jeg ønsker svar og ønsker å bli holdt underrettet om behandlingen av denne saken.”

Det første spenningsmomentet er om de i det hele tatt svarer, ut over en automatisk melding om at henvendelsen er mottatt. Om de svarer er det selvfølgelig spennende hva de svarer og om de gjøre noe. Jeg vil følge det opp og jeg vil holde dere underrettet.