Contadors “matforgifning” — dårlig unnskyldning eller dårlig oversettelse?

I dag våknet jeg til den lite hyggelige nyheten at Tour de France-vinneren Alberto Contador var tatt for doping, og til en unnskyldning som er omtrent like dårlig som Trine Hattestads kylling (hun ble siden frikjent, B-prøven var visstnok negativ): Alberto Contador sier det var matforgiftning, om man skal tro NRK. Men det skal man kanskje ikke.

Jeg sjekke noen andre medier, bl.a. cyclingnews.com. Der skriver man om food or supplement contamination, og det er faktisk noe helt annet enn matforgifning. Matforgiftning forstår jeg som en tilstand hvor personen har blitt forgiftet av maten, og da ville man neppe ha kunnet sykle en monsteretappe opp til Tourmalet dagen etter. Food contamination, altså matforurensning, oppfatter jeg som at maten har vært forurenset — i denne sammenhengen at den har inneholdt noe som står på dopinglisten. Det gir et helt annet bilde og en mer troverdig forklaring. Continue reading Contadors “matforgifning” — dårlig unnskyldning eller dårlig oversettelse?

Vindstille i Piratbukta

Da Stockholm tingsrätt ettervinteren og våren 2009 behandlet Pirate Bay saken var vi vitne til et mediesirkus uten sidestykke. Som kjent ble piratene dømt, de anket og ankebehandlingen startet i dag i Svea Hovrätt. Om det som er tema for ankebehandlingen viser jeg til det jeg har skrevet om dette, og konstaterer at Daniel Westman ved IRI i Stockholm deler mine synspunkter på hva som er hovedspørsmålet. Det er betryggende å få dette bekreftet fra en som kjenner svensk rett langt bedre enn hva jeg gjør.

Nå har vinden stilnet av i Piratbukta. Dagens Nyheter beskriver det slik:

“Nästan helt tyst är det om den sajt som blivit en internationell symbol för fildelning – TPB – trots att målet är det samma och att antalet användare i princip är lika många.”

Continue reading Vindstille i Piratbukta

Vil du betale $25.000 for budskapet om gratis?

The Guardian har i dag, 27. september 2010, en interessant artikkel, The cost of free om hvor mye det koster å engasjere en av gratisguruene. Vil man høre Cory Doctorow snakke om å gi bort gratis innhold som forretningsmodell, koster det deg $25.000 + reise på første klasse etc. Chris Anderson, som forteller at gratis er fremtidens forretningsmodell, koster $40-50.000. Vil du ha Seth Goodin til å predike budskapet om “stammer” som deler, så skal det visstnok koste deg $150.000. Alt i følge The Guardian.

På en måte er de bare eksempler på at deres teorier virker, i alle fall for dem. Deres budskap kan generaliseres om omskrives på følgende måte:

Markedsfør deg på den mest mulig effektive måten og ta deretter så mye betalt som mulig for det folk er villige til å betale for.

Neste element i deres budskap er at det å gi bort noe gratis kan være en meget effektiv markedsføring.

Continue reading Vil du betale $25.000 for budskapet om gratis?

FrP og spøkelset i hagen

Carl I Hagen har meldt seg inn i politikken igjen, og vil bli ordfører i Oslo. Det er vel nåæværende ordfører, Fabian Stang, som hadde den beste kommentaren til dette i Aften, her gjengitt etter hukommelsen:

“Jeg har en mor som har hatt 15 avskjedsforestillinger, så jeg blir ikke overrasket av at gamle sirkushester vil tilbake i manesjen.”

Jeg liker ikke Carl I Hagen og har aldri gjort det. Man må ha respekt for at han har klart å bygge FrP opp fra et lite tulleparti til et stort parti. Men utover det behøver man verken ha respekt for personen eller det han til enhver tid måtte hevde at han står for. Han må være den mest narsissistiske politiker vi har hatt i Norge, i alle fall i moderne tid. Når han relanserer seg selv i ulike roller, sist som ordførerkandidat i Oslo, fordi “han har savnet seg selv i politikken”, så bekrefter han nettopp det. Det han først og fremst har savnet er nok rampelyset, det å bli beundret og å kunne beundre seg selv i offentligheten. Å bare ha Eli som fanklubb har vel blitt litt for stusselig. Men folket har ikke savnet ham, i alle fall er han ikke ønsket som ordfører i Oslo.

En meningsmåling for VG ga FrP et oppsving etter at Hagen lanserte seg selv. Men det bekreftes ikke av senere måling for NRK . Så det er langt fra sikkert at Hagen vil være noen velgermagnet. Hvis suksesskriteriet er å få medieoppmerksomhet og markedsandeler (særlig på meningsmålinger) har FrP under Hagen hatt stor suksess. Men hvis målet på politisk suksess er å få innflytelse og resultater, da har de vært svært så dårlige. Med et slikt utgangspunkt er det heller SP som har fostret de dyktigste politikerne i Norge.

Continue reading FrP og spøkelset i hagen

Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Utgangspunktet for å reise dette spørsmålet er medieomtale av to sykkelulykker. Den ene var en dødsulykke i Oslo 1. mai 2009, og jeg tar utgangspunkt i omtale i NRK Østlandssendingen. Den andre en ulykke i Tønsberg 23. august 2010, hvor syklisten ut fra omtalen i Tønsbergs Blad bare fikk lettere skader. Jeg holder meg her til omtale i Tønsbergs Blad samme dag, 23.08.2010.

Felles for de to ulykkene er at bilisten skulle svinge til venstre, og kolliderte med møtende syklist da bilisten krysset syklistens kjørefelt. I begge tilfeller viser media til politikilder. NRK Østlandssendingen viser til innsatsleder Tore Barstad ved Oslo politikammer. Tønsbergs Blad viser til operasjonsleder ved Vestfold politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud.

Man kan selvfølgelig ikke være sikker på at disse politikildene er korrekt gjengitt, men jeg legger likevel det til grunn.

I Oslo-saken ble bilføreren senere dømt for uaktsomt drap, og en del detaljer om ulykken kom fra i rettssaken. Jeg har omtalt denne i  “Syklisten kom i høy hastighet …”.

Begge sakene har det til felles at hovedårsaken til ulykken var at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. I Oslosaken ble dette fastslått i straffesaken. I Tønsbergsaken fremgår dette av beskrivelsen av hendelsesforløpet. Dette er en av de mest vanlige årsaker til kollisjoner mellom bilister og syklister. Men her kommer det første alvorlige spørsmålet: I omtalene av begge saker underslås dette helt vesentlige faktum.

Continue reading Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Vær åpne om egne forhold, eller hold kjeft, FrP

FrP krever full åpenhet om hvordan anmeldelsen av Liv Signe Navarsete behandles. Mange vil sikkert også huske at Carl I Hagen nærmest krevde hvert bilag på bordet da Victor Norman som statsråd hadde vært litt for rundhåndet i sin representasjon.

Jeg har ikke noe i mot åpenhet om Navarsete-saken. Men med sitt utspill bare bekrefter FrP at de er en ekkel gjeng av selvrettferdige hyklere.

Vi kan friske opp litt av FrPs historie og starte med deres reisekonto og skattesak.

Continue reading Vær åpne om egne forhold, eller hold kjeft, FrP

Ankesaken om Pirate Bay

Om drøyt to uker, den 28. september, starter sirkus Pirate Bay igjen i Stockholm. Skjønt det gjenstår å se om det blir like mye sirkus denne gangen. Det blir kanskje ikke like interessant for media å få repriser på alle eplekjekke og skråsikre uttalelser fra Peter Sunde & co. Men det kan være greit å gå gjennom hva saken egentlig dreier seg om. Jeg har omtalt tingsrättens dom her.

Pirate Bay og tilsvarende tjenester gir informasjon som gjør det mulig å finne musikkfiler m.m. på nettet. Det kan være mange typer filer, men jeg holder meg for enkelhets skyld til musikkfiler. Hvordan dette skjer rent teknisk har ikke så stor betydning. Det viktige er at musikkfilene finnes andre steder, gjerne hos privatpersoner, og når man laster ned filer henter man dem direkte fra disse. Videre at PB formidler informasjon som gjør at man kan finne fram til disse filene. Filen kan være delt opp i biter som hentes fra flere steder og så settes sammen hos nedlasteren. Med den teknologi som Pirate Bay benytter vil den som laster ned samtidig gjøre filen tilgjengelig for andre.

Continue reading Ankesaken om Pirate Bay

Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?

Aften skriver i dag, 9. september 2010, om planene for Universitetsgata under tittelen “Fotgjengere + biler = sant”. Man vil lage “shared space”, eller “gatetun” som det heter for de som foretrekker norsk.

Det skrives at biler og myke trafikanter deler gaten. Jeg har finlest artikkelen for å se hva de sier om sykler og syklister. Jeg finner ikke stort. Man kan nok si at “myke trafikanter” kanskje også omfatter syklister. Men det ser i alle fall ikke ut til at de har blitt høyt prioritert.

Det er også grunn til å spørre om hvorfor man skal la biler kjøre her hvis de likevel ikke kan stanse i gaten. Det er uansett ikke ønskelig med mye biltrafikk til Karl Johans gt. Det er mer enn nok av plass til biler i Rosenkrantz gate og Frederiks gate. Det burde ikke være noen grunn til å la dem kjøre Universitetsgata — selvfølgelig unntatt varetransport.

Continue reading Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?

Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Jeg har tidligere tatt opp at vi i Norge mangler skilt som varsler opphør av sykkelvei, sykkelfelt, gangvei og kombinert gang- og sykkelvei. Disse skiltene mangler i Norge: Jeg har også tatt opp dette i en henvendelse til Vegdirektoratet, en henvendelse som så langt ikke har blitt besvart. [Og jeg har nå sendt dette innlegget som del av en henvendelse til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet]

For to uker siden hadde jeg et hyggelig møte om sykkelpolitikk med stortingsrepresentant og medlem av programkomiteen i Oslo AP, Håkon Haugli. Denne mangelen på skilt var et flere spørsmål som vi diskuterte. Håkon Haugli tok etter vårt møte saken opp med Samferdselsdepartementet, som svarte at Statens vegvesen hadde vurdert dette og funnet at slike skilt var unødvendige. Sykkelfelt er merket med skillelinje, og bortfall av dette gir et tydelig budskap, slik at varsling med skilt i tillegg til dette anses unødvendig.

Min første reaksjon er at dette er et skrivebordsvar skrevet av folk som ikke sykler selv, eller som i alle fall ikke sykler på de litt vanskeligere steder hvor stadige og uskiltede opphør av sykkelfelt er et problem. For meg er det elementært at varsling i et ofte komplisert og uoversiktlig trafikkbildet skal være tydelig og entydig. Man skal varsler før endringen inntreffer, slik at man kan forberede seg på endringen før den inntreffer.

Continue reading Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Dokumentarfilm om å sykle i norske byer — anyone?

Som en kommentar til mitt innlegg “Kirkeveiringen — en sykkeltur”, mente en av mine kolleger at det burde lages en dokumentarfilm om hvordan det er å være syklist i Oslo. Jeg synes det er en glimrende idé. Det behøver ikke bare være Oslo. Her finner man f.eks. noe om tilstanden i Bergen. Man kunne sikkert ta med eksempler fra byer utenfor Norge om hvordan det kan gjøres. Jeg ville ha valgt å styre unna de byene som alltid trekkes fram (som København), siden det er nok av andre. I Gøteborg skal det f.eks. være godt tilrettelagt for sykling (har ikke syklet der selv, så jeg baserer meg på det andre har fortalt).

Men jeg er ikke noe filmmenneske, så det blir i alle fall ikke jeg som kommer til å lage en slik dokumentarfilm. Derfor sender jeg idéen ut i verden på denne måten, og håper på at noen som kan lage film plukker opp tanken.