Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Jeg har tidligere tatt opp at vi i Norge mangler skilt som varsler opphør av sykkelvei, sykkelfelt, gangvei og kombinert gang- og sykkelvei. Disse skiltene mangler i Norge: Jeg har også tatt opp dette i en henvendelse til Vegdirektoratet, en henvendelse som så langt ikke har blitt besvart. [Og jeg har nå sendt dette innlegget som del av en henvendelse til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet]

For to uker siden hadde jeg et hyggelig møte om sykkelpolitikk med stortingsrepresentant og medlem av programkomiteen i Oslo AP, Håkon Haugli. Denne mangelen på skilt var et flere spørsmål som vi diskuterte. Håkon Haugli tok etter vårt møte saken opp med Samferdselsdepartementet, som svarte at Statens vegvesen hadde vurdert dette og funnet at slike skilt var unødvendige. Sykkelfelt er merket med skillelinje, og bortfall av dette gir et tydelig budskap, slik at varsling med skilt i tillegg til dette anses unødvendig.

Min første reaksjon er at dette er et skrivebordsvar skrevet av folk som ikke sykler selv, eller som i alle fall ikke sykler på de litt vanskeligere steder hvor stadige og uskiltede opphør av sykkelfelt er et problem. For meg er det elementært at varsling i et ofte komplisert og uoversiktlig trafikkbildet skal være tydelig og entydig. Man skal varsler før endringen inntreffer, slik at man kan forberede seg på endringen før den inntreffer.

Continue reading Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Dokumentarfilm om å sykle i norske byer — anyone?

Som en kommentar til mitt innlegg “Kirkeveiringen — en sykkeltur”, mente en av mine kolleger at det burde lages en dokumentarfilm om hvordan det er å være syklist i Oslo. Jeg synes det er en glimrende idé. Det behøver ikke bare være Oslo. Her finner man f.eks. noe om tilstanden i Bergen. Man kunne sikkert ta med eksempler fra byer utenfor Norge om hvordan det kan gjøres. Jeg ville ha valgt å styre unna de byene som alltid trekkes fram (som København), siden det er nok av andre. I Gøteborg skal det f.eks. være godt tilrettelagt for sykling (har ikke syklet der selv, så jeg baserer meg på det andre har fortalt).

Men jeg er ikke noe filmmenneske, så det blir i alle fall ikke jeg som kommer til å lage en slik dokumentarfilm. Derfor sender jeg idéen ut i verden på denne måten, og håper på at noen som kan lage film plukker opp tanken.