Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?

Aften skriver i dag, 9. september 2010, om planene for Universitetsgata under tittelen “Fotgjengere + biler = sant”. Man vil lage “shared space”, eller “gatetun” som det heter for de som foretrekker norsk.

Det skrives at biler og myke trafikanter deler gaten. Jeg har finlest artikkelen for å se hva de sier om sykler og syklister. Jeg finner ikke stort. Man kan nok si at “myke trafikanter” kanskje også omfatter syklister. Men det ser i alle fall ikke ut til at de har blitt høyt prioritert.

Det er også grunn til å spørre om hvorfor man skal la biler kjøre her hvis de likevel ikke kan stanse i gaten. Det er uansett ikke ønskelig med mye biltrafikk til Karl Johans gt. Det er mer enn nok av plass til biler i Rosenkrantz gate og Frederiks gate. Det burde ikke være noen grunn til å la dem kjøre Universitetsgata — selvfølgelig unntatt varetransport.

Continue reading Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?