Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?

Aften skriver i dag, 9. september 2010, om planene for Universitetsgata under tittelen “Fotgjengere + biler = sant”. Man vil lage “shared space”, eller “gatetun” som det heter for de som foretrekker norsk.

Det skrives at biler og myke trafikanter deler gaten. Jeg har finlest artikkelen for å se hva de sier om sykler og syklister. Jeg finner ikke stort. Man kan nok si at “myke trafikanter” kanskje også omfatter syklister. Men det ser i alle fall ikke ut til at de har blitt høyt prioritert.

Det er også grunn til å spørre om hvorfor man skal la biler kjøre her hvis de likevel ikke kan stanse i gaten. Det er uansett ikke ønskelig med mye biltrafikk til Karl Johans gt. Det er mer enn nok av plass til biler i Rosenkrantz gate og Frederiks gate. Det burde ikke være noen grunn til å la dem kjøre Universitetsgata — selvfølgelig unntatt varetransport.

I en billedtekst står det at det skal bli mindre plass til firehjulinger og mer plass til tohjulinger og fotgjengere. Det er den mest konkrete referanse til sykler i Aftens omtale av saken.

Nå skal man ikke alltid basere seg på at pressens fremstilling av en sak er fullstendig og korrekt. Så jeg har sendt en forespørsel til Samferdselsetaten og direkte til prosjektleder i etaten Heidrun Hansen Kolstad med spørsmål om hva man vil gjøre for å legge til rette for sykkel.

I følge Aften skal planene presenteres for publikum i Universitetsgata torsdag 16. september. Så da er det bare å ta med sykkelen og stikke innom for å spørre Samferdselsetaten om hva de har tenkt å gjøre for syklister denne gangen — hvis de har tenkt å gjøre det.

PS:

Jeg har, etter at jeg først skrev denne kommentaren, gått gjennom Mulighetsstudie. Shared space i universitetsgata i Oslo, utarbeidet av Rambøll. I de oppsummerende anbefalingene (s. 39) står bl.a.:

“De to øvre kvartalene [St. Olavs pl til Kr Augusts gt] er preget av høye kontorbygg med innadvendte fasader, P-avkjørsler og smalt/mørkt gateprofil. Viktig trafikkåre men mindre egnet for opphold. Bør tilrettelegges godt for sykkel og fotgjengere på gjennomfart.”

og

“De to nedre kvartalene [Kr. Augusts gt til Karl Johans gt] har spisesteder, butikker og turistmål. Gata har potensial for mer sosialt liv. Shared space vil kunne tilrettelegge for mer opphold, bevegelse på tvers og fleksibel bruk av gata. Også viktig trafikkåre som bør tilrettelegges godt for sykkel.”

Jeg finner ikke noe av dette i Aftens omtale. Det skal bli interessant å se planene når de legges fram 16. september.

PS2:

Jeg har fått svar fra prosjektleder  Heidrun Hansen Kolstad hvor hun skriver:

“Takk for henvendelsen. Det er alltid hyggelig når våre prosjekter engasjerer og interesserer.

Jeg vil kort forsøke å svare på ditt spørsmål.

Fremkommelighet for syklistene er en av hovedårsakene til at vi ikke planlegger gågate i Universitetsgata. Gågate ville hindre syklister i å benytte gata som den viktige sykkeltraseen den er i dag.

Det er kommet ønsker fra syklistenes landsforening om å etablere Universitetsgata som sykkelgate. Dette ville gi særdeles gode forhold for sykler, men ta vekk muligheten for kjøring til parkeringshusene, de kjørbare portrommene og for generell varelevering. Løsningen med sambruksareal gir fremkommelighet for alle brukergruppene, også syklistene. Det er vurdert at syklistene vil fungere godt sammen med de øvrige trafikkantene i Universitetsgata, med hensyn til den lave andelen kjøretøyer. Det er bevisst valgt å etablere et dekke som er behagelig å rulle på, men endelig design fastsettes først i byggeplanen. Det blir et natursteinsdekke med jevn overflate og høy kvalitet.

Det er ennå ikke fastsatt hvordan gata skal skiltes, men det er ønskelig med et minimum av regulering. Aktuelle løsninger vurderes i skrivende stund.

Jeg håper dette ga deg svar på ditt spørsmål.

Ta bare kontakt igjen dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Planforslaget planlegges lagt ut til høring i løpet av høsten/vinteren 2010, hvor det blir anledning til å rette en formell høringsuttalelse til saken.”

Svaret viser i alle fall at man har tenkt mer på sykler enn omtalen i Aften kunne gi inntrykk av. Og jeg setter pris på at jeg denne gangen har fått svar etter kort tid. Det blir spennende å se planen når den legges fram.