Vær åpne om egne forhold, eller hold kjeft, FrP

FrP krever full åpenhet om hvordan anmeldelsen av Liv Signe Navarsete behandles. Mange vil sikkert også huske at Carl I Hagen nærmest krevde hvert bilag på bordet da Victor Norman som statsråd hadde vært litt for rundhåndet i sin representasjon.

Jeg har ikke noe i mot åpenhet om Navarsete-saken. Men med sitt utspill bare bekrefter FrP at de er en ekkel gjeng av selvrettferdige hyklere.

Vi kan friske opp litt av FrPs historie og starte med deres reisekonto og skattesak.

VG avslørte i 2006 at Carl I. Hagen gjennom ni år styrte en hemmelig reisekasse for en eksklusiv gruppe Frp-ere og deres ektefeller. (Beklager VG, men jeg finner ikke deres sak og må ty til erkerivalen Dagbladet i stedet.) [Og da har gode hjelpere gitt meg lenken til VGs oppslag om saken.]

Kontoen ble opprettet i 1997, da Hagen og fem andre Frp-ere tok rundt 500 000 kroner ut av stortingsgruppas konto og overførte dem til et eget reisefond. Pengene ble brukt til storbyreiser til blant annet Madrid og Paris for de seks Frp-erne og deres koner.

Økokrim vurderte i følge VG dette i forhold til straffelovens bestemmelser om grov økonomisk utroskap og underslag, men saken var dessverre såpass gammel at forholdene uansett ville ha vært foreldet. Den ble derfor henlagt. Selv er jeg ikke i tvil om at det å overføre penger til en privat konto på den måten i alle fall er underslag. Det ble heller ikke ført regnskap for hvordan pengene ble brukt eller levert reiseregninger.

Hva var så Carl I Hagens og FrPs reaksjon da dette ble avslørt?

“Carl I. Hagen ønsker ikke å kommentere saken utover å si at Økokrim og Oslo likningskontor bryter sin lovpålagte taushetsplikt ved å gi opplysninger til VG.”

Det var ikke mye snakk om åpenhet da de selv ble tatt med buksene nede. FrP gjorde alt for å hindre innsyn og offentlighet, og lyktes dessverre et godt stykke på vei med det.

Vi kan gå litt fram i tid, etter bokettersynsrapporten fra gjennomgang av FrPs stortingsgruppe. Her kom man til at 2,7 mill ikke var skatteinnberettet som det skulle. Dessverre lyktes det FrP å holde lokket over saken, til tross for at bl.a. daværende stortingspresident Torbjørn Jagland med hele presidentskapet i ryggen krevde åpenhet. Det er virkelig synd at ikke en eller annen med tilgang til den rapporten ikke sørget for å lekke den til media. Men det var i alle fall ikke mye åpenhet fra FrP den gangen heller.

Jeg vil også minne om at Carl I Hagen og FrP også en gang tidligere har vært tatt for skatteunndragelser,  da partiet betalte private utgifter for Hagen uten at det ble oppgitt til beskatning.

Som en parentes kan jeg nevne at det er disse forhold som gjør at jeg mener Carl I Hagen er uegnet som ordfører i Oslo. Det er ikke spørsmål om politisk uenighet, men et krav om at ordføreren må være en hederlig person. Jeg hadde ikke de samme innvendingene mot Peter N Myhre og Svenn Kristiansen da de var ordførere, selv om jeg er akkurat like uenig med dem politisk og hadde foretrukket andre.

Tidligere ordfører i Tønsberg og nå værende stortingsrepresentant, nestleder i FrP Per Arne Olsen har fått tildelt en av kremleilighetene i et byggeprosjekt etter at han som ordfører bidro til at utbyggeren fikk øke utnyttingsgraden i forhold til det som var den opprinnelige innstillingen. Mangeårig leder av bygningsrådet og FrP-politiker Bent Moldvær fikk også tildelt en leilighet i prosjektet på samme måte. Per Arne Olsen har også fått en ekstra garasje i gave av den samme utbyggeren, verdsatt til 200.000 kr. Selv påstår han at det er kompensasjon for en manglende bod til en verdi av 30-40.000 kr. Det kan det som vil tro på. Så kan man spørre om verdien av den gaven er meldt til ligningsmyndighetene. Man skal ha dårlig luktesans for ikke å kjenne stanken i disse sakene. Dette er langt mer alvorlig enn noen tepper og armbånd. Hva er så Per Arne Olsens reaksjon til det hele?

“Hvordan parkeringsplassen både kan være gratis og en kompensasjon forklarer ikke Olsen, som også avviser å svare på spørsmål fra andre enn politiet i saken.”

Det er altså denne gjengen som krever at andre skal være helt åpne om egne forhold. Hyklere kaller man slike folk. Det er heldigvis ikke ofte man ser at noen er så nidkjært opptatt av en liten flis i andres øyne, men ikke ser tømmerlasset i sine egne.

Legg fram ligningskontorets rapport om stortingsgruppen, Økokrims vurdering av saken og alle fakta rundt Per Arne Olsens og Bent Moldværs leilighetskjøp samt Per Arne Olsens garasje. Inntil FrP har gjort dette bør de holde kjeft.

Både media og andre poltikere bør møte slike krav fra FrP med henvisning til FrPs manglende åpenhet om egne saker.