Contadors “matforgifning” — dårlig unnskyldning eller dårlig oversettelse?

I dag våk­net jeg til den lite hyg­ge­li­ge nyhe­ten at Tour de Fran­ce-vin­ne­ren Alber­to Con­ta­dor var tatt for doping, og til en unn­skyld­ning som er omtrent like dår­lig som Tri­ne Hat­te­stads kyl­ling (hun ble siden fri­kjent, B‑prøven var visst­nok neg­a­tiv): Alber­to Con­ta­dor sier det var mat­for­gift­ning, om man skal tro NRK. Men det skal man kan­skje ikke.

Jeg sjek­ke noen and­re medi­er, bl.a. cyclingnews.com. Der skri­ver man om food or sup­ple­ment con­ta­mi­na­tion, og det er fak­tisk noe helt annet enn mat­for­gif­ning. Mat­for­gift­ning for­står jeg som en til­stand hvor per­sonen har blitt for­gif­tet av maten, og da vil­le man nep­pe ha kun­net syk­le en mons­ter­etap­pe opp til Tour­malet dagen etter. Food con­ta­mi­na­tion, alt­så mat­for­urens­ning, opp­fat­ter jeg som at maten har vært for­uren­set — i den­ne sam­men­hen­gen at den har inne­holdt noe som står på doping­lis­ten. Det gir et helt annet bil­de og en mer tro­ver­dig for­kla­ring. Con­ti­nue read­ing Con­ta­dors “mat­for­gif­ning” — dår­lig unn­skyld­ning eller dår­lig over­set­tel­se?