Sykkel på tog, buss etc

Sykkel er et utmerket transportmiddel på relativt korte strekninger. Hva som er “relativt kort” kan nok diskuteres. Transportøkonomisk institutt har satt grensen ved 5 km. Man kan alltid diskutere slike grenser, men det er ikke så viktig. En del har såpass lang reisevei, enten det er for å komme på jobb eller for noe annet, at sykkel ikke er noe alternativ — i alle fall ikke for andre enn de aller ivrigste.

Virkeligheten for mange er også slik at det er et stykke hjemmefra til et trafikknutepunkt, og det er et stykke fra ankomststed til f.eks. arbeidsplass. Kollektivtransport er stort sett greit når den går omtrent fra dør til dør. Må man bytte en gang eller to begynner det å ta tid og være mindre fristende. Da blir resultatet lett at man tar bilen i stedet. For denne gruppen bør det legges til rette for kombinasjon sykkel/kollektivtransport. Kan man sykle til f.eks. toget, ta toget til byen og så sykle fra stasjonen til arbeidsplassen, kunne totalpakken blir mer attraktiv sammenlignet med bil.

Dette kan løses på to måter, og man bør satse på begge. Den ene er god sykkelparkering ved trafikknutepunkter, gjerne kombinert med en god bysykkelordning på ankomststedet. Det skjer heldigvis noe på dette området. I Stavangerregionen lages det sykklehus, og det er planer om noe tilsvarende i Asker. Forhåpentligvis er det flere slike prosjekter rundt om i landet. Det finnes også bysykler i flere byer, og det hadde vært enda bedre om kommunen ikke hadde solgt areal som en prostituert selger kroppen, slik at vi hadde sluppet skjemmende “bymøbler” (=reklameboards).

Det andre alternativet er at man kan ta med sykkelen. I Norge er det dyrt og ofte problematisk. Får man sykkelen med, må man betale for en ekstra billett til sykkelen. Jeg har forsøkt å argumentere med at sykkelen min ikke er så gammel, slik at den i alle fall må kunne reise som barn. Men jeg har fått liten forståelse for det synspunktet.

Forslag om å legge til rette for å ta med sykkel på buss synes ikke å bli møtt med særlig begeistring. Å ta med sykkel på tog er dyrt — så dyrt at det ble tatt opp som et spørsmål i Stortinget, faktisk av FrP-representanten Per Roar Bredvold. 175 kr pr strekning kostet det i følge spørsmålet og samferdselsministerens svar å ta med sykkel.

Det kan være interessant å sammenligne med flyselskapene. Om jeg tolker reglene hos SAS riktig, så vil det å ta med en sykkel der koste 170-250 kr. Hos mer gebyrkåte flyselskaper som Norwegian og Ryanair koster det faktisk ikke veldig mye mer (ca 300 kr). Man er vant til å betale for (ekstra) bagasje på fly, men ikke på tog. Om jeg tar med to store kofferter på toget, så betaler jeg ikke noe for disse. NSB gjør imidlertid unntak for sykler, tydeligvis.

Bildet nedenfor er fra et helt vanlig regiontog i Tyskland sommeren 2009. En hel vogn i toget er satt av til frakt av sykler. Tilbudet vakte min nysgjerrighet, og det så ut som om det var satt av plass til sykler på samtlige regiontog.

Jeg hadde ikke med sykkel på den togturen, og jeg vet ikke om og eventuelt hvor mye man må betale ekstra for å ta med sykkel. Et søk på nettsidene til DB Bahn har vært resultatløst, i den forstand at jeg ikke har funnet noe om dette. Jeg tolker det slik at man ikke tar betalt for dette, noe som forsterkes av at det koster € 16,80 å sende et kolli (herunder sykkel) som reisegods og evt € 5,90 i tillegg dersom DB skal pakke sykkelen. (Reisegodstjenesten er en service NSB har lagt ned, noe som i alle fall fikk min gamle tante med dårlig rygg til å slutte å bruke toget.)

Man kan gjerne si at kollektivtransporten i Norge, og særlig togene, er så dårlig at det for tiden er uaktuelt å legge til rette for å ta med sykler — i alle fall i rushtiden. Når man ikke har kapasitet til å frakte folkene kan man ikke sette av plass til syklene deres. I Oslo er også bussene overfylte. Men det er denne veien også Norge må gå: Legg til rette for at folk kan ta med sykler på bl.a. tog slik at folk kan sykle til stasjonen og videre fra bestemmelsesstedet til arbeidsplassen (eller legge ut på sykkeltur, hvis det er formålet med turen).