Næringslivet ute og sykler

Jeg har ikke tenkt på det før nå, men ute og sykle er positivt og det er slik uttrykket er brukt her. Jeg vet ikke hvorfor uttrykket “ute og sykle” har fått negativ valør.

Dagens gladnyheter, om vi slipper Fredsprisen et øyeblikk, kommer fra Stavangerkanten.

I Aftenbladet i går kunne vi bl.a. lese dette om Statoil:

“Når Statoil skal flytte 1100 ansatte til et nybygg ved golfbanen på Forus, vil oljeselskapet ha egen nedkjøring med varmekabler for tohjulingene. 63 prosent får garderobeplass – men selskapet spør: Hvor blir det av sykkelstiene rundt bygget?”

Statoil viser til tidligere erfaringer:

“- Vi har tatt kraftig i, for vi har gode erfaringer. Ikke før vi var ferdig med å bygge gode sykkelforhold på Forus vest og Forus øst, var alt i bruk og det ble ventelister på skap.”

I dag kunne vi, fortsatt i Aftenbladet, lese om Aker Solutions:

“Aker Solutions satser også sterkt på syklende ansatte når konsernet flytter fra seks-sju kontorsteder i Stavanger og inn i nybygg i Jåttåvågen i 2012.

Har en plan

De planlegger:

  • 1000 sykkelparkeringsplasser innendørs og garderobekapasitet nok til alle som trenger det.
  • Parkeringsplass til privatbiler blir et knapphetsgode. Bygget har 2200 kontorarbeidsplasser og bare 500 p-plasser. Dekningsgraden blir dermed 23 prosent, nesten en halvering fra forholdene ved Akers kontorbygg i dag.
  • Bedriften vil inspisere sykkelruter fram til ansattes bydeler på Nord-Jæren.
  • Gjøre en reisevaneundersøkelse i oktober og en etter innflytting i 2012.
  • Lage ordning med behovsprøvd fordeling av p-plasser, der noen fordeles dag for dag ved spesielle behov.
  • Vurderer bilpoolordning for at folk enkelt skal kunne reise på møter i regionen.
  • Jobbe for båtforbindelse Jørpeland-Jåttåvågen.
  • Mulig organisering av samkjøring til jobb, eller oppfordre til «park and ride»: Parkere bilen et sted og ta kollektivt til Jåttåvågen.”

Jeg håper at dette ikke er enestående eksempler. Hvordan legges det f.eks. til rette for syklister i Barcode-projektet i Oslo?