To hyggelige sykkelnyheter

Det er ikke så ofte det gis muligheter til å melde om positive sykkelsaker i Norge. Men noe synes å være i emning, og det er all grunn til å spre videre gode sykkelsaker.

Den første er fra Drammen. Drammens Tidende kunne torsdag 7. oktober melde at det er planer om innelåst sykkelparkering på jernbanestasjonen. Dette føyer seg inn i som det tredje prosjektet ved siden av de to jeg tidligere har omtalt i Stavanger og Asker.

Jeg påstår ikke på noen måte å ha oversikt over hvilke slike prosjekter det for tiden arbeides med. Jeg har bare grepet tak i de jeg litt tilfeldig har blitt oppmerksom på. Det er lov å håpe at det er en rekke slike prosjekter som jeg ikke har hørt om.

Den andre nyheten kommer fra Bergen. Bergen har også i 2010 klart å komme nesten på bunnen i kåringen av Norges sykkelbyer — til og med dårligere enn Oslo. Noen begynner åpenbart å se seg lei på dette og tar initiativ for at noe skal skje.

Bergens tidende melder at noen som kaller seg Graveklubben har tatt initiativ til å lage sykkelvei til Nordnes. Bak det underlige navnet Graveklubben skjuler det seg etater og bedrifter som har det til felles at de graver i gatene: BKK Varme AS, BKK Nett AS, BossNett AS, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter.

Jeg skrev nylig om Statoil og Aker Solutions i Stavanger, som legger forholdene til rette for at ansatte skal kunne sykle. Og de ser selvfølgelig at det ikke nytter med fin sykkelparkering og garderobeskap hvis det ikke er veier å sykle på. I Bergen gjelder initiativet denne gang bedring for byen generelt.

Jeg kan i denne sammenheng nevne at man i London i sommer åpnet de to første Barclays Cycle Superhighways. Her er det altså Barclays Bank som sponser prosjektet.

I Oslo er man i gang med en storstilt utbygging i Bjørvika. Jeg skulle gjerne ha sett litt konkurranse mellom de bedriftene som skal inn her om å være den beste sykkelbedriften. Kanskje DnBNOR burde sponse mosjonister i sitt nye nærområde, og ikke bare toppidrett?