Samferdselsetaten forklarer ….

mrjorgen lastet opp bildet til høyre på Flickr med følgende kommentar:

“Casestudium: Problemløsing i Samferdselsetaten

Hmm, la oss se. Vi har altså problemer med at biler parkerer ulovlig i sykkelfeltet i Grønlandsleiret og skaper trafikkfarlige situasjoner for syklistene som må ut i kjørebanen. Hva skal vi gjøre med det?

Eureka! Vi bare sliper vekk sykkelfelt-stripene der hvor bilene parkerer, så blir det lovlig å skape trafikkfarlige situasjoner for syklistene som må ut i kjørebanen.”

Samferdselsetaten svarer i kommentarfeltet, og skriver føglende:

“Her er det en opprinnelig feilmerking som nå er rettet opp. Sykkelfeltet starter egentlig ikke før det som nå vises på bildet. Årsaken til dette er behovet for varelevering. Det er skiltet med parkering forbudt på strekningen, så all annen parkering enn varelevering er ikke lovlig på den strekningen det vises til. Det er altså ikke riktig at merkingen er omgjort for å tillate parkering. Hilsen oss i Samferdselsetaten.”

Continue reading Samferdselsetaten forklarer ….