Samferdselsetaten forklarer ….

mrjorgen lastet opp bildet til høyre på Flickr med følgende kommentar:

“Casestudium: Problemløsing i Samferdselsetaten

Hmm, la oss se. Vi har altså problemer med at biler parkerer ulovlig i sykkelfeltet i Grønlandsleiret og skaper trafikkfarlige situasjoner for syklistene som må ut i kjørebanen. Hva skal vi gjøre med det?

Eureka! Vi bare sliper vekk sykkelfelt-stripene der hvor bilene parkerer, så blir det lovlig å skape trafikkfarlige situasjoner for syklistene som må ut i kjørebanen.”

Samferdselsetaten svarer i kommentarfeltet, og skriver føglende:

“Her er det en opprinnelig feilmerking som nå er rettet opp. Sykkelfeltet starter egentlig ikke før det som nå vises på bildet. Årsaken til dette er behovet for varelevering. Det er skiltet med parkering forbudt på strekningen, så all annen parkering enn varelevering er ikke lovlig på den strekningen det vises til. Det er altså ikke riktig at merkingen er omgjort for å tillate parkering. Hilsen oss i Samferdselsetaten.”

Så er det ikke for å tillate parkering og sykkelfelt var en feilmerking. Men det er egentlig ganske uvesentlig. Det er gjort for å tillate at biler skal kunne stanse. For syklister som kommer når bilen står der er det ganske uinteressant om den har parkert eller stanset for varelevering. Man må uansett rundt og ut i trafikken.

Dette er et velkjent problem. Jeg har tidligere kommentert at man har tillatt noe slikt utenfor Ullevålsvn 15, og jeg har også påpekt at merkingen her er høyst uklar og diskutabel. I Stenersgt har man også bare fjernet sykkelfeltet for å gi bilene mer plass. Utenfor en rørleggerbutikk i Geitmyrsvn 56 har man også gjort tilsvarende. Og det finnes flere eksempler.

Det Samferdselsetaten med all mulig tydelighet forteller oss i sitt svar er at de fortsatt ikke tar sykkel på alvor, og at de prioriterer biler fremfor sykkel. Slike “løsninger” er og blir uakseptable. Andre byer klarer det, hva er galt med de som sitter og planlegger i Oslo?

Dette bør gjentas fem ganger på hvert morgenmøte i Samferdselsetaten: Sykkelveier må henge sammen! Deretter bør de ut og sykle i sine sykkelfelt.

Så lenge Samferdselsetaten lager slike trafikkfarlige løsnigner for syklister og attpå til forsvarer dem, så viser de med all mulig tydelighet at de fortsatt ikke skjønner noen ting av sykkel. Sykkelveier må henge sammen. Det er og blir uakseptabelt at man avbryter sykkelfelt på denne måten. Inntil folkene i Samferdselsetaten klarer å få dette inn i hodene sine vil Oslo ikke kunne bli en by for syklister.

Et PS: Jeg ser at NRK bruker bilde av Geitmyrsveien med rørleggerbedriften i nr 56 som illustrasjon i sin artikkel Oslo ingen sykkelhovedstad.

[Sykkelstrekninger i Oslo]