Årets julekalender 2010

Tra­di­sjo­nen tro består min jule­ka­len­der av en kas­se assor­tert jule­øl. Det gir akku­rat en luke for hver dag.

Det har vært inter­es­sant å føl­ge utvik­lin­gen i det­te. For noen år siden måt­te det bli en del dub­let­ter for å få fyllt opp hele jule­ka­len­de­ren. Nå er utval­get så stort at jeg kan ha kom­met i ska­de for å kjø­pe fle­re sor­ter enn det er plass til i en julekalender.

Alt øl, bort­sett fra Lade Gaard, er “pol­øl”. Men Vin­mono­po­lets nett­side er for tiden dår­lig opp­da­tert, i alle fall når det gjel­der jule­øl. Så det fin­nes en god del jule­øl i utsal­ge­ne som ikke er med på nett­si­de­ne, og der­for mang­ler en del len­ker. Årets jule­ka­len­der består av:

Nøgne Ø / Stone Brewing Special Holiday Ale

Grans Juleøl

Slaapmutske Christmas

Borg Juleøl

Dahls Juleøl

Thy Økologisk Juleren

Berntsens Julefnugg

Ringnes Juleøl

Christiansand CB Juleøl

Raasted Juleøl

Julemandens Trøst

Atna Julenisjeøl

Lade Gaards Brygghus Juleøl

Corsendonk Christmas Ale

Delirium Christmas

Haandbryggeriet Nissefar

Nøgne Ø God Jul

Jacobsen Golden Naked Christmas Ale (Carlsberg)

Nøgne Ø Underlig Jul

Herslev Bryghus Juleøl

Herslev Bryghus Stjernebryg

Mack God jul

Anchor Christmas

Aass Juleøl Premium

Print Friendly, PDF & Email