Årets julekalender 2010

Tra­di­sjo­nen tro består min jule­ka­len­der av en kas­se assor­tert jule­øl. Det gir akku­rat en luke for hver dag.

Det har vært inter­es­sant å føl­ge utvik­lin­gen i det­te. For noen år siden måt­te det bli en del dub­let­ter for å få fyllt opp hele jule­ka­len­de­ren. Nå er utval­get så stort at jeg kan ha kom­met i ska­de for å kjø­pe fle­re sor­ter enn det er plass til i en jule­ka­len­der.

Alt øl, bort­sett fra Lade Gaard, er “pol­øl”. Men Vin­mono­po­lets nett­side er for tiden dår­lig opp­da­tert, i alle fall når det gjel­der jule­øl. Så det fin­nes en god del jule­øl i utsal­ge­ne som ikke er med på nett­si­de­ne, og der­for mang­ler en del len­ker. Årets jule­ka­len­der består av:

Nøgne Ø / Stone Brewing Special Holiday Ale

Grans Juleøl

Slaapmutske Christmas

Borg Juleøl

Dahls Juleøl

Thy Økologisk Juleren

Berntsens Julefnugg

Ringnes Juleøl

Christiansand CB Juleøl

Raasted Juleøl

Julemandens Trøst

Atna Julenisjeøl

Lade Gaards Brygghus Juleøl

Corsendonk Christmas Ale

Delirium Christmas

Haandbryggeriet Nissefar

Nøgne Ø God Jul

Jacobsen Golden Naked Christmas Ale (Carlsberg)

Nøgne Ø Underlig Jul

Herslev Bryghus Juleøl

Herslev Bryghus Stjernebryg

Mack God jul

Anchor Christmas

Aass Juleøl Premium

Print Friendly, PDF & Email
 • Sne­mann

  Jule­øl, ja-ja vel bekom­me!

  Jeg er en selv en ølhund og liker å sma­ke på uli­ke typer øl. Men jeg har i godt moden alder erkjent at jule­øl bare er søtt, klis­se­te og rart, i sam­me gata som gløgg, og egent­lig ikke noe for meg. Alli­ke­vel måt­te jeg prø­ve jule­ølet til Brew­Dog, og… det blir med den ene flas­ken. Ølet var kan­skje ikke like søtt og klis­se­te som øvrig jule­øl, men det var like fullt rart og udrik­ke­lig.

  Jeg vil alli­ke­vel anbe­fa­le de øvri­ge øle­ne til Brew­Dog som jeg har smakt: Alpha Dog (Red Ale) og Tras­hy Blon­de, fås på Rema.(http://www.brewdog.com/trashy_blonde.php).

  Skål, og god jul!

  PS: Ikke for man­ge jule­øl før man leg­ger ut på syk­kel på vin­ter­føre. Bedug­ge­de syk­lis­ter i kom­bi­na­sjon med biler i fart med ned­dug­ge­de vin­du­er er ingen god kom­bi­na­sjon 🙂

 • Pingback: Julekalender « Den late ku()

 • Håper på til­bake­mel­ding fra blogg­ei­er om erfa­rin­ge­ne.

  Vi har så langt for­søkt butikk­ver­sjo­nen av Aass — greit nok, men ikke mer.

  Grans jule­øl — er det utvan­na og til­satt sprit for å nå alko­hol­gren­sa?

  Og, siden vi til tider fore­trek­ker lett­øl, og der er Grans så langt vi kan sma­ke, langt over hva and­re til­byr:

  Grans jule­brygg — ikke stort, men i alle fall bed­re enn Grans jule­øl. Så kan man jo lure på hva Grans hol­der på med?

  … bør vi gå på polet og kjø­pe den ver­sjo­nen av Grans, eller?

 • Stur­le Sun­de

  Det er det eg all­tid har sagt — det er ikkje til­fel­dig at det er 24 luker i ein kas­se øl. Skål!

  Elles vil eg til­rå Jule­fred frå Kinn bryg­ge­ri. Det er ikkje å få tak i på polet, men Tilt (ved Rocke­fel­ler) har 6,5% Jule­fred på fat. Brygg­meis­te­ren mei­ner at det skal vere litt vans­ke­leg å få tak i godt øl. 🙂

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » I Vini del Giro d’Italia 2012 – 2. Etappe: Danske bjerge og polarøl()