Seterpartiet og opphavsretten

Seterpartiet har virkelig klart å dumme seg ut på mange måter i det siste. Sist da de skulle forbedre sin image med ny og mer tidsriktig logo. Det kanskje enda verre for det norske agrarpartiet å avsløre manglende plantekunnskap enn manglende innsikt i opphavsrett. Men det er opphavsretten jeg skal kommentere her.

Etter først å ha hevdet at logoen var laget av SPs produksjonsleder Ragne Borge Lysaker, måtte partiet innrømme at de hadde funnet bildet på nettet. Det ligger på Photobucket.com. Vi kan merke oss at bildet har filnavnet leafclover.jpg. Fotografen imponerer heller ikke med sine plantekunnskaper, og det var vel dumt av Seterpartiet å stole på at motivet faktisk var det som fotografen indikerte gjennom filnavnet.

Om rettigheter sier kommunikasjonssjef Torvild Sveen til Nettavisen:

“Vi har ikke vært i kontakt med noen fotograf. I prosessen har vi også prøvd å se på de stedene som har brukt den vanlige bildeutgaven som ligger på nett, og der ser vi ikke noe om opphav eller rettigheter til bildet. Så hvem fotografen er, det vet vi ikke.”

Om de frykter noe krav fra fotografen fortsetter kommunikasjonssjef Sveen:

“Det følger jo rett og slett av fildeling, når det ligger ute til fri benyttelse på flere bildebaser så er det jo slik at det kan brukes fritt, så jeg er ikke bekymret for det.”

Et politisk parti som til og med sitter i regjering bør ikke bomme så grundig og vise at de mangler elementære kunnskaper om lovgivning som vedtas bl.a. av Seterpartiets politikere. Og en kommunikasjonssjef med så lite innsikt i elementær opphavsrett mangler nødvendige kvalifikasjoner for en slik stilling.

Det er elementært at bilder man finner på nettet ikke fritt kan benyttes til hva som helst, like lite som et bilde fra en bok ikke kan benyttes fritt. Man må ha opphavsmannens, i dette tilfellet fotografens, samtykke. Opphavsmannen kan gi slikt samtykke, for eksempel ved å benytte en Creative Commons lisens. Når det ikke står at slikt samtykke gis, da må man gå ut fra at bildet ikke kan benyttes. Så mye bør enhver som arbeider med medier og kommunikasjon vite.

En kommunikasjonssjef må også vite at “fildeling” ofte er gjort tilgjengelig uten opphavsmannens samtykke.

På photobucket.com står det ikke noe om samtykke til bruk av bildene. Neders på siden står © 2010 Photobucket Corporation. All rights reserved. Tar man seg bryet med å lese vilkårene for bruk av Photbucket, så står det i pkt 6.3 og 6.4:

o   6.3 The Photobucket Services contain Content of Photobucket (“Photobucket Content”). Photobucket Content is protected by copyright, trademark, patent, trade secret and other laws, and Photobucket owns and retains all rights in the Photobucket Content and the Photobucket Services. Photobucket hereby grants you a limited, revocable, nonsublicensable license to reproduce and display the Photobucket Content (excluding any software code) solely for your personal use in connection with viewing the Site and using the Photobucket Services.

o   6.4 The Photobucket Services contain Content of Users and other Photobucket licensors. Except as provided within this Agreement, you may not copy, modify, translate, publish, broadcast, transmit, distribute, perform, display, or sell any Content appearing on or through the Photobucket Services.

Nå vet jeg ikke om det er på denne siden eller et annet sted SP har funnet bildet. Om jeg har forstått det rett var det her fotografen gjorde bildet tilgjengelig. Det utelukker ikke at det kan ha dukket opp på andre steder, som SP kan ha hentet bildet fra — men da har det antaglig blitt gjort tilgjengelig i strid med vilkårene.

SP har ikke gjort noe for å finne ut hvem fotografen er. Det viser ikke særlig stor respekt for fotografen, for å si det veldig forsiktig. Etter åndsverkloven § 3 har man plikt til å navngi opphavsmannen. At man ikke visste hvem opphavsmannen var er ingen unnskyldning når man faktisk ikke har lov til å bruke bildet. Og etter åvl § 39b må man ha samtykke for å kunne endre verket.

Mitt råd til fotografen er at han bør sende en regning til SP.

Vi som nå gjengir de to versjoner av bildet i omtale av denne saken vil kunne gjøre det. Dette følger av åvl § 23a:

§ 23a. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending. Dette gjelder likevel ikke verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting. Opphavsmannen har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis.

Her er dagshendingen knyttet til selve verket, og da behøver vi heller ikke betale vederlag.

VG har kommet SP til unsetning og har utlyst konkurranse for å lage ny logo. Der er det mange kreative forslag!