Skremmende kundebehandling fra Visa og Teller (Wikileaks)

Føljetongen om Visa og Tellers blokkering av Wikileaks og deres islandske samarbeidspartner Datacell, fortsetter. I et blogginnlegg i går og i Dagens Næringsliv antydet jeg at utestengningen av Wikileaks kanskje var lovstridig. (En kortversjon av DN saken finnes på dagensit.no, men det står mer i papirutgaven.)

I dag er Teller og Visa ute og ror — noe som sikkert kan være vanskelig nok når man har islendinger på den andre siden.

Teller skrev, i følge DN og informasjon på Datacells nettsider, at de var blitt pålagt fra Visa Europa å stenge for å beskytte Visas varemerke. Men det benekter Visa Europa overfor DN. Så kan man lure på hvem av dem man skal tro på.

En blokkering av kunder, eller midlertidig suspensjon som de kaller det, er helt normal prosedyre når de skal undersøkes om et brukersted opptrer i henhold til Visas regelverk, skriver informasjonssjef i Teller, Anders Bigseth, til DN. Jeg vet sannelig ikke om det er verst om han snakker sant eller om han lyver.

Hvis Datacell kanskje har brutt Visas vilkår, så er det skremmende hva som er normal kundebehandling om man skal tro Anders Bigseth. Da er det sannelig risikabelt å være et av Visas brukersteder. Hvis å kutte beatlingsstrømmen to uker før jul er prosedyren man følger ovefor en nettbutikk som kanskje har gjort noen feil, da er Visa særdeles og helt unødig brutale overfor sine kunder. Det som Datacell har gjort, og som kanskje er et brudd på Visas regler, er at de har tatt imot donasjoner som de har betalt videre til Wikileaks.

Det er ikke noe svindel eller noe som setter systemet i fare, og det har ikke vært noen hemmelighet at man har kunnet donere til Wikileaks via Datacell. Det har altså ikke vært noen akutt fare som skulle avverges. Visa og Teller har heller ikke sagt at Datacell har brutt deres regler, men at de skal undersøke om de har gjort det. Ubekreftet mistanke, og vi struper pengestrømmen! Slik skal ikke et betalingsselskap opptre.

Hvis vi nå skal tro på Visa og Tellers forklaring, så var altså denne mistanken om de kanskje hadde brutt brukervilkårene noe som førte til at Teller kl. 22.20 varslet om at de ville bli utestengt fra midnatt. Visa og Teller kan ikke overfør DN si hva slags brudd på reglene de skal ha gjort seg skyldig i, men viser til at de har over 1000 sider brukerbestemmelser (jeg tviler på at brukerstedet får disse).

Nå sitter de tydeligvis å leter om Datacell kan ha brutt en av disse bestemmelsene, omtrent som noen i Washington graver i lovgivningen for å se om Wikileaks har gjort seg skyldig i noe ulovlig. Sammenligningen er selvfølgelig helt tilfeldig, og skyldes bare at det er to forhold som faller sammen i tid — jeg vil ikke antyde noen som helst sammenheng mellom behanlingen av Wikileaks i USA og normal kundebehandling hos Visa.

Visa kan altså ikke si hva slags regelbrudd Datacell kan ha gjort seg skyldig i. Men de går igjennom regelveket for å se om det kan være noe. Mens dette skjer stenger man kunden ute fra systemet. Alt er i følge Visa og Teller normal prosedyre. Som sagt, det er åpenbart risikabelt å være brukersted i Visa-systemet.

Visa viser også en rørende omsorg for sine kunder ved at de nå skal bruke betydelige ressurser på å vurdere om Datacell opptrer i samsvar med islandsk lov. Jeg trodde at et betalingsselskap overlot til sine kunder å finne ut av dette selv. Kanskje hadde det vært bedre om Visa reduserte sine gebyrer fremfor å gjøre slike undersøkelser til en del av normal kundebehanglingsprosedyre. Bare litt kinkig at de ikke gjorde dette før avtalen ble inngått, og at de blokkerer betalinger til Datacell mens vurderingen pågår. Men ingen skal si at de ikke tar sine kunder på alvor!

En normal kundebehandling, som altså Visa og Teller sier at dette er hos dem, burde være at man sender et varsel, kritiske spørsmål og kanskje kommer på et besøk. Men at et team på tre personer flyr fra Danmark og Norge til Island for et enkelt brukersted er kanskje å overdrive noe. Brukerstedet blir forelagt anklagene, de gis rimelig tid til å svare og eventuelt til å rette opp feil. Først hvis alvorlige brudd på vilkårene ikke rettes opp bør stenging være aktuelt. Og det kan uansett ikke være så presserende at det ikke kan gjøres innenfor normal arbeidstid.

Jeg tror selvfølgelig ikke på noe av det Visa og Teller sier. Ingen seriøse aktører, som jeg antar at Visa og Teller under normale omstendigheter er, behandler en kunde på denne måten. Jeg tror ingen ting på at dette er “normal prosedyre”.

Hvis Visa hadde vært opptatt av å beskytte seg og sitt varemerke, så hadde de innledet en dialog med sin kunde for eventuelt å rydde opp. De hadde gjort det på en måte som ikke førte til mye offentlighet, og de hadde vært opptatt av at verken Visa/Teller eller kunden skulle bli skadelidende i denne prosessen.

Slik dette har vært gjennomført kan det bare ha hatt én hensikt: Man har ønsket å skade Wikileaks, og har derfor angrepet dens støttespiller. Visa og Teller får nok ikke styrket sitt renommé gjennom dette.

Det er den første verjonen er nok den mest troverdige: Teller handlet etter ordre fra Visa Europa, som handler etter ordre fra noen som har blitt visket noen ord i øret fra USAnske myndigheter. Men det vil de ikke innrømme.

Velger vi å tro på Visa og Teller koker det ned til dette: Visa og Teller har en diffus mistanke om at en kunde kanskje ikke opptrer helt etter reglene. De kan ikke si hva de har gjort seg skyldig i eller hvilke regler som eventuelt er brutt. Men mens de undersøker nærmere blokkerer de kundens inntekter. Dette er normal prosedyre, fortsatt i følge Visa og Teller.

Det er virkelig skremmende kundebehandling!