Klagesang fra en myk sofa – Jan Arild Snoen hører opera

Jan Arild Snoen har vært på opera, og skriver i Minerva at opera er best i stua. Han står selvsagt fritt til å mene hva han vil. At han ikke blir fascinert av opera er en ærlig sak. Men smak og behag både kan og bør diskuteres, selv om alle suverent kan avgjøre hva de selv liker og ikke liker.

Snoen berømmer operaens tekstingssystem, selv om det konfronterer ham med det han ikke liker: Teksten. Han misliker tydeligvis også at den gjentas. Man får inntrykk av at Jan Arild Snoen har gått til operaen for å oppleve tekstteater med musikk til, ispedd noen flotte arier. Da må det gå galt.

Continue reading Klagesang fra en myk sofa – Jan Arild Snoen hører opera

Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern

Fredag avsa Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) en dom som sier at det er i strid med menneskerettighetene å returnere asylsøkere til Hellas på grunn av den behandling de der blir utsatt for. Jeg har foreløpig ikke lest dommen, men det er ikke avgjørende for det jeg her skal ta opp.  I NRK Søndagsavisen i dag, 23. januar, intervjuet man FrPs Per Willy Amundsen om denne saken.  Dette var hva Per Willy Amundsen sa om Norges forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen og internasjonale forpliktelser:

Continue reading Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern

Blind klage på eksamenssensur?

Leder av Studentparlamentet ved UiO, Aksel Braanen Sterri, vil ha blind saksbehandling ved klage på eksamenssensur, og mener at dagens ordning truer rettssikkerheten. Det er Aftenposten som har saken, men bare på papir. NRK Østlandssendingen refererer den på nett.

I dag får klagesensorer vite resultatet fra ordinær sensur, og studenten kan begrunne sin klage. Man får også vite navnet på forrige sensor.

Her er jeg helt enig med Aksel Braanen Sterri. Dagens klageordning er strengt tatt ikke klageordning, men ny sensur.

Continue reading Blind klage på eksamenssensur?

Halvdan Sivertsen, Høyre og “(Kj)ærlighetsvisa” – litt opphavsrett

Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Jens Johan Hjort, har laget sang basert på Halvdan Sivertsens “Kjærlighetsvisa”, og har kalt sin sang “Ærlighetsvisa”. VG-nett har gjengitt teksten. Halvdan Sivertsen liker ikke Hjorts versjon, og mener at de krenker hans rettigheter som opphavsmann. Jens Johan Hjort mener at det er en lovlig parodi.

Spørsmålet jeg skal se på er om det er en krenkelse, eller om det er lovlig å bruke en tekst slik Jens Johan Hjort gjør.

Som opphavsmann har Halvdan Sivertsen etter åvl § 2 enerett til å fremstille eksemplar av verket og å gjøre det tilgjengelig for allmenheten i opprinnelig eller endret skikkelse. Det går en grense mot å skape et nytt og selvstendig verk basert på et eksisterende verk. Det kan man fritt gjøre etter åvl § 4, annet ledd. Man kan bli inspirert, hente ideer, kunnskap og mye annet fra andre verk uten at det vil være en opphavsrettskrenkelse. Mellom disse er bearbeidelser, hvor bearbeideren tilfører egen skapende innsats, men hvor det fortsatt er samme verket. Typiske eksempler er oversettelser, filmatiseringer av romaner, arrangement av musikk, m.m.

Continue reading Halvdan Sivertsen, Høyre og “(Kj)ærlighetsvisa” – litt opphavsrett

Oslo og Universitetet i Oslo – på 75-årsdagen for åpningen av Blindern campus

I dag, 18. januar 2011, er det 75 år siden Blindern-anlegget offisielt ble åpnet av kong Haakon VII. Man kan lese litt mer om dette på Morten Dæhlens blogg. Han skrive rom dette og trekker linjer fram til det nye praktbygget som vil åpnes offisielt på UiOs 200-årsdag, 2. september 2011, det nye informatikkbygget. Som instituttleder ved Institutt for informatikk er det ikke akkurat overraskende at Morten Dæhlen trekker linjen mellom disse to begivenheter.

Continue reading Oslo og Universitetet i Oslo – på 75-årsdagen for åpningen av Blindern campus

Når døde Karl XII? Eller moro med kalendere.

Den svenske krigerkongen Karl XII døde i Norge i 1718. Men på hvilken dato? Da han døde hadde man i Norge tatt i bruk Den gregorianske kalender, og datoen i var Norge den 11. desember. I Sverige var Den julianske kalender fortsatt i bruk, og etter den kalenderen var det den 30. november. Når en svensk konge dør i Norge, skal man da regne dødsdagen etter svensk eller norsk kalender?

Continue reading Når døde Karl XII? Eller moro med kalendere.

Lytte til “klassisk” musikk 2 – opera del 1.

Opera blir stadig mer populært. Vårt nye, flotte operabygg i Oslo har bidratt til en sterkt økende interesse i Norge, men vi er her i en internasjonal trend. I denne første delen om opera tar jeg for meg oversikter over operahistorien. Jeg skal komme tilbake til enkelte komponister og enkeltoperaer.

Det er mange fordommer mot opera, og jeg har hatt mange av dem: Hylende damer med hjelm på hodet som får glass til å knuses, usannsynlig fjollete historier, osv. Mitt standardspørsmål til folk som målbærer slike fordommer mot opera er om de har sett en opera — og da mener jeg om de har sett en opera live. De fleste har ikke det, og mitt svar er da at de ikke har noe grunnlag for å mene noe om dette, akkurat som jeg selv ikke hadde noe grunnlag for mine meninger da jeg var bærer av slike fordommer.

Continue reading Lytte til “klassisk” musikk 2 – opera del 1.

Stortingspensjonene, Talleraas, Stangeland og de andre

I dag falt dommen i saken om stortingspensjonene. Anders Talleraas ble dømt til seks måneder og Magnus Stangeland til 60 dagers fengsel for grovt uaktsomt bedrageri. For de som vil lese hele dommen, så finnes den her.

Først en ansvarsfraskrivelse: Jeg arbeider ikke med trygderett, skatterett eller strafferett. Så i denne saken er jeg en synser, om enn kanskje en litt kvalifisert synser. Jeg er ikke ekspert.

Jeg har fulgt denne saken siden Riksrevisjonens rapport ble kjent. Og jeg har lenge før det ment at politikerne bl.a. har gitt seg selv alt for gode pensjonsordninger. Spørsmålet er ikke om den er for god eller dårlig isolert sett, men om at de lager en ordning for seg selv som er bedre enn det de mener er godt nok for andre. Det låter litt hult når Per Kristian Foss, Siv Jensen og Martin Kolberg viser til at det nå er endret, for det måtte en skandale til før endringen kom. SV har tidligere foreslått endringer, men har blitt nedstemt av de som nå viser til at det er ryddet opp. Det politikerne bestemmer at må være godt nok for andre, det må også være godt nok for dem. Det gjelder pensjon, skatt, kost- og diettgodtgjørelse, osv. Stortingsrepresentanter har i alle fall hatt kost- og diettgodtgjørelse på reiser som er 50% over det andre i staten får, og så vidt jeg vet har de det fortsatt. Det er selvfølgelig ingen rimelig grunn til at de skal spise og bo bedre enn statsansatte på tjenestereise.

Continue reading Stortingspensjonene, Talleraas, Stangeland og de andre

Man må noen ganger tåle det man ikke aksepterer, eller gå ut av kjøkkenet.

“If you can’t stand the heat, get out of the kitchen”, sa Harry Truman. Ikke alle er enige, og insisterer på det ikke skal være varmt på et kjøkken. I det siste har denne diskusjonen dukket opp i forbindelse med blogging, etter at rosablogger nr  1, Voe, skrev at hun la ned sin blogg. Hun var blant annet lei av alle de negative tilbakemeldingene.

Man bør tåle negative kommentarer når man forteller om livet sitt gjennom en blogg på den måten «Voe» har gjort, sier Heidi Nordby Lunde, kjent som “Vampus”, til nrk.no. “Du skal ikke tåle steken, selv om du er med på leken”, skrev Liv Skotheim i Aftenposten.

Man snakker forbi hverandre og fyrer løs på hverandre fra hver sin skyttergrav. Vi ser det samme hver gang noen advarer mot i seg selv grei opptreden som kan føre til uønskede reaksjoner og konsekvenser. Leder av vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo-politiet, Hanne Kristin Rohde, får kjeft når hun advarer mot voldtektsfare. Torbjørn Sølsnes skrev dette:

Continue reading Man må noen ganger tåle det man ikke aksepterer, eller gå ut av kjøkkenet.

Bing & Co er nå en del av Bing Hodneland

Fra 1. januar 2011 opphørte vårt selskap Bing & Co. Selskapet er med virkning fra denne dato fusjonert med advokatfirma Hodneland til Bing Hodneland. Jon Bing og jeg vil fortsatt ha vår hovedvirksomhet ved Senter for rettsinformatikk, men eksterne oppdrag bli kanalisert gjennom Bing Hodneland.

Man kan lese mer om sammenslåingen på nettsidene til Bing Hodneland.