Veiledninger i å lytte til “klassisk” musikk 1 – Musikkhistoriske oversikter

Det er fullt mulig å nyte vakre klanger og fine melodier i musikken, akkurat som man kan nyte fine farger og motiver i billedkunsten. Vi kan like et byggverk eller ikke, uten å kunne noe om arkitektur. Det er fullt mulig å nyte alt dette uten å ha kunnskaper om historie, strukturer og teknikaliteter. Om man synes at man ikke kan så mye om dette, så skal ikke det hindre en i å nyte musikk, billedkunst, osv.

Men den som har kunnskap og innsikt har et langt større utbytte. Man kan forstå og oppleve dybden der det er en dybde — og gjennomskue tomheten der det ikke er noe under den glaserte overflaten. Den som kan noe om arkitektur forstår forstår byggets konstruksjon, han ser ikke bare overflaten. Slik er det selvfølgelig også med musikk. Men om man ønsker å bli guidet inn i og gjennom den “klassiske” musikken, er det ikke så lett å finne gode veivisere.

Continue reading Veiledninger i å lytte til “klassisk” musikk 1 – Musikkhistoriske oversikter