Oslo og Universitetet i Oslo – på 75-årsdagen for åpningen av Blindern campus

I dag, 18. januar 2011, er det 75 år siden Blindern-anlegget offisielt ble åpnet av kong Haakon VII. Man kan lese litt mer om dette på Morten Dæhlens blogg. Han skrive rom dette og trekker linjer fram til det nye praktbygget som vil åpnes offisielt på UiOs 200-årsdag, 2. september 2011, det nye informatikkbygget. Som instituttleder ved Institutt for informatikk er det ikke akkurat overraskende at Morten Dæhlen trekker linjen mellom disse to begivenheter.

Jeg hadde feste meg ved datoen 18. januar 1936, ut fra ganske sparsommelige opplysninger om åpning ved UiO. Et sted sto det at det første bygget på Blindern ble tatt i bruk, men det er ikke riktig. Farmasibygget ble tatt i bruk i 1931. Andre steder sto det noe om åpning. Min søking gjorde at jeg blant annet fant fram til Morten Dæhlens blogg hvor dette omtales.

Men det som virkelig slo meg, og som var litt deprimerende, er hvor lite som står om dette. I bind 4 av 5-bindsverket om Oslos historie, som handler om perioden 1900-1940 er utbyggingen av Blindern knapt viet plass i det hele tatt. At Universitetet trenge plass, at det var mye diskusjon om hvorvidt det skulle bygges ut på Tøyen eller Blindern, hvor valget til slutt falt på Blindern og det ble innviet i 1936, det var visst ikke viktig for de som skulle skrive Oslos historie. Selv om dette er et viktig monumentalbygg i funkisstil ved en viktig institusjon i byen er det heller ikke funnet verdig å bli inkludert i “Oslo – en arkitekturguide” eller i Oslo byleksikon.

Når jeg synes dette er noe deprimerende, er det fordi dette bare bekrefter Oslos stemoderlige behandlingen av Universitetet i Oslo, selv om det ikke er myndighetene som har ansvaret for de verkene som nevnes.