Halvdan Sivertsen, Høyre og “(Kj)ærlighetsvisa” – litt opphavsrett

Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Jens Johan Hjort, har laget sang basert på Halvdan Sivertsens “Kjærlighetsvisa”, og har kalt sin sang “Ærlighetsvisa”. VG-nett har gjengitt teksten. Halvdan Sivertsen liker ikke Hjorts versjon, og mener at de krenker hans rettigheter som opphavsmann. Jens Johan Hjort mener at det er en lovlig parodi.

Spørsmålet jeg skal se på er om det er en krenkelse, eller om det er lovlig å bruke en tekst slik Jens Johan Hjort gjør.

Som opphavsmann har Halvdan Sivertsen etter åvl § 2 enerett til å fremstille eksemplar av verket og å gjøre det tilgjengelig for allmenheten i opprinnelig eller endret skikkelse. Det går en grense mot å skape et nytt og selvstendig verk basert på et eksisterende verk. Det kan man fritt gjøre etter åvl § 4, annet ledd. Man kan bli inspirert, hente ideer, kunnskap og mye annet fra andre verk uten at det vil være en opphavsrettskrenkelse. Mellom disse er bearbeidelser, hvor bearbeideren tilfører egen skapende innsats, men hvor det fortsatt er samme verket. Typiske eksempler er oversettelser, filmatiseringer av romaner, arrangement av musikk, m.m.

Continue reading Halvdan Sivertsen, Høyre og “(Kj)ærlighetsvisa” – litt opphavsrett