Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus

Man har nå lagt fram en plan for ny E18 mellom Slependen og Lysaker, presentert i Aftenposten 18.02.2011. 10,2 mrd skal det koste å utvide denne veien. Det er ikke så langt unna de totale bevilgninger til jernbane i 2011. Dette er helt feil.

Oslo kveles av biler. Den eksisterende biltrafikken sprenger allerede grensen for tillatte utslipp. Svaret på den utfordringen er ikke å legge til rette for økt biltrafikk. Man må treffe tiltak for å redusere bilbruk. Da er det ganske åpenbart at man må investere i tiltak som gjør bilen mindre attraktiv. Den viktigste store samferdselsinvesteringen er en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, eventuelt en kombinert tog og T-banetunnel. Fire jernbanespor og to T-banespor gjennom byen vil være langt viktigere enn en ny seksfelts motorvei vestfra inn mot byen. Men det tiltaket har samferdselsministeren satt på vent.

Den verste flaskehalsen i Oslo-trafikken er mangelen på togkapasitet gjennom byen. Kapasiteten i Oslo-tunnelen er sprengt. Selv om det arbeides for å ruste den opp og øke kapasiteten noe, så er kapasitetsøkningen ikke en gang tilstrekkelig til å ta den trafikkøkningen som jernbaneselskapene i dag har varslet. Og uansett opprusting er det grenser for hva man kan få til med bare to spor.

Da Jens Stoltenberg kjørte gjennom Europa etter å blitt sittende askefast, skrøt han av den nye motorveien fra svenskegrensen til Oslo. Dessverre kunne han ikke skryte av noen moderne toglinje. For det finnes ikke. Det slår ikke feil: Våre politikere investerer først i å øke kapasiteten for biler, noe som selvfølgelig fører til økt biltrafikk. Lenge etterpå investerer man kanskje i jernbane — det gjenstår fortsatt å se om jernbanesatsingen blir mer enn prat. Det burde være omvendt, i alle fall på det sentrale østlandsområdet: Bygg ut jernbane først, slik at bilistene får et effektivt alternativ til å kjøre bil. Er man heldige, forsvinner da behovet for nye motorveier inn til byene.

Litt mer om fjerning av snø i Oslo

Aftenposten har i dag en reportasje om glatte fortau i Oslo. De har vært på Grünerløkka og filmet en del ufrivillig og ikke spesielt elegant fotgjengeraktrobatikk. Det er verst i Markveien, sier en av de som blir intervjuet.

Utenfor Ring 1 har kommunen ansvar for å rydde fortau for snø og å strø. Grünerløkka er derfor kommunens ansvar. Oslo kommune har laget en oversikt over planer for bortkjøring av snø i Oslo, sist oppdatert 18. feb kl. 13.50 da jeg så på oversikten (her må man selvfølgelig justere og oppdatere etter været). De som sklir på fortauet i Markveien har ingen grunn til å juble. Markveien står ikke på listen over gater som skal ryddes.

Hva slags prioriteringer som ligger til grunn for kommunens planer er det ikke lett å finne ut av. I natt ble snøen fjernet hos oss i Mogens Thorsens gt og Frederik Stangs gt. Vi som bor her er selvfølgelig glade for det. Men da jeg gikk til kontoret i sentrum var det fortsatt kraftige diker ved fortauet langs Slottsparken i Henrik Ibsens gt. Nå som langtidsvarselet sier at vi snart kan vente plussgrader og sol om dagen, og minusgrader om natten (varsel 21.02.2011), vil det bli “interessant” å gå her om dikene ikke fjernes. Fortauene i Bygdøy Allé, Henrik Ibsens gt og St Olavs gt er fortatt meget glatte. Ingen av disse står på planen for gater som skal ryddes.

Etter kommunens plan skulle sykkeltraséene grovt sett innenfor Kirkeveiringen ha vært ryddet 14. februar. Jeg har ikke sett noe til det — men jeg har heller ikke vært i alle sykkeltraséer.

Her skal det snart brekkes noen armer og ben

Oslo kommune sparer penger, i alle fall når det gjelder snørydding. Noe av regningen sender man heller til NAV, som må betale for tapene som følger av brukne armer og ben, og andre skader.

En gjenganger hvert år er at man ikke fjerner snø mellom fortau og kjørebane, eller at det skjer alt for sent. Snart går vi forhåpentligvis inn i en periode med litt mer vårlig vær. På fine dager vil det typisk være relativt mildt om dagen i tillegg til at solen begynner å få tak. Om natten er det kaldt. Om dagen smelter snøen. På strekninger hvor man har brøytekanter på begge sider av fortauet har vi solide og effektive diker som sørger for at smeltevannet ikke slipper unna. På fine dager blir det store vanndammer som gjør fortauet ganske ufremkommelig. Om natten fryser det på, så om morgenen er det fin skøyteis.

Jeg har tatt bilde i Henrik Ibsens gt, langs Slottsparken. Her er det en ganske lang strekning uten noen avkjørsler som kan gi åpninger i brøytediket. Derfor der det ekstra ille her. Men vi ser det samme mange steder.

Vi fikk en liten forsmak på dette i en kort mildværsperiode for et par uker siden. Sist helg, da bildet ble tatt, var det ganske kaldt. Likevel smeltet det litt der solen fikk ordentlig tak. Så det skal ikke bli så veldig mye mildere før vi har full effekt.

Å strø hjelper ikke særlig mye. Strør man om morgenen vil det hjelpe en kort stund. Morgenen etter vil det være solid is over grusen man måtte ha strødd med. Et absolutt minimum er å lage åpninger i dikene og sørge for at slukene i gaten er åpne slik at smeltevannet kan renne vekk. Men helst bør snøen fjernes.

Louis Vuitton truer ytringsfriheten

NRK melder at “Motegigant [Louis Vuitton] vil inndra Darfur-maleri”. Den danske kunstneren Nadia Plesner har laget bildet “Darfurnica”. Bildet er en kommentar medienes blanding av kjendisstoff og katastrofer. Louis Vuitton-vesken representerer kjendisverden i bildet. Nå krever Louis Vuitton bildet beslaglagt og 75.000 kr pr dag i dagbøter hvis det blir hengende.

“Vi er forferdet over at Plesner igjen bruker vårt varemerke ulovlig i sin kunst, sier en talsperson for Louis Vuitton til Danmarks Radio.”

Continue reading Louis Vuitton truer ytringsfriheten