Her skal det snart brekkes noen armer og ben

Oslo kommune sparer penger, i alle fall når det gjelder snørydding. Noe av regningen sender man heller til NAV, som må betale for tapene som følger av brukne armer og ben, og andre skader.

En gjenganger hvert år er at man ikke fjerner snø mellom fortau og kjørebane, eller at det skjer alt for sent. Snart går vi forhåpentligvis inn i en periode med litt mer vårlig vær. På fine dager vil det typisk være relativt mildt om dagen i tillegg til at solen begynner å få tak. Om natten er det kaldt. Om dagen smelter snøen. På strekninger hvor man har brøytekanter på begge sider av fortauet har vi solide og effektive diker som sørger for at smeltevannet ikke slipper unna. På fine dager blir det store vanndammer som gjør fortauet ganske ufremkommelig. Om natten fryser det på, så om morgenen er det fin skøyteis.

Jeg har tatt bilde i Henrik Ibsens gt, langs Slottsparken. Her er det en ganske lang strekning uten noen avkjørsler som kan gi åpninger i brøytediket. Derfor der det ekstra ille her. Men vi ser det samme mange steder.

Vi fikk en liten forsmak på dette i en kort mildværsperiode for et par uker siden. Sist helg, da bildet ble tatt, var det ganske kaldt. Likevel smeltet det litt der solen fikk ordentlig tak. Så det skal ikke bli så veldig mye mildere før vi har full effekt.

Å strø hjelper ikke særlig mye. Strør man om morgenen vil det hjelpe en kort stund. Morgenen etter vil det være solid is over grusen man måtte ha strødd med. Et absolutt minimum er å lage åpninger i dikene og sørge for at slukene i gaten er åpne slik at smeltevannet kan renne vekk. Men helst bør snøen fjernes.