Litt mer om fjerning av snø i Oslo

Aftenposten har i dag en reportasje om glatte fortau i Oslo. De har vært på Grünerløkka og filmet en del ufrivillig og ikke spesielt elegant fotgjengeraktrobatikk. Det er verst i Markveien, sier en av de som blir intervjuet.

Utenfor Ring 1 har kommunen ansvar for å rydde fortau for snø og å strø. Grünerløkka er derfor kommunens ansvar. Oslo kommune har laget en oversikt over planer for bortkjøring av snø i Oslo, sist oppdatert 18. feb kl. 13.50 da jeg så på oversikten (her må man selvfølgelig justere og oppdatere etter været). De som sklir på fortauet i Markveien har ingen grunn til å juble. Markveien står ikke på listen over gater som skal ryddes.

Hva slags prioriteringer som ligger til grunn for kommunens planer er det ikke lett å finne ut av. I natt ble snøen fjernet hos oss i Mogens Thorsens gt og Frederik Stangs gt. Vi som bor her er selvfølgelig glade for det. Men da jeg gikk til kontoret i sentrum var det fortsatt kraftige diker ved fortauet langs Slottsparken i Henrik Ibsens gt. Nå som langtidsvarselet sier at vi snart kan vente plussgrader og sol om dagen, og minusgrader om natten (varsel 21.02.2011), vil det bli “interessant” å gå her om dikene ikke fjernes. Fortauene i Bygdøy Allé, Henrik Ibsens gt og St Olavs gt er fortatt meget glatte. Ingen av disse står på planen for gater som skal ryddes.

Etter kommunens plan skulle sykkeltraséene grovt sett innenfor Kirkeveiringen ha vært ryddet 14. februar. Jeg har ikke sett noe til det — men jeg har heller ikke vært i alle sykkeltraséer.