Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus

Man har nå lagt fram en plan for ny E18 mellom Slependen og Lysaker, presentert i Aftenposten 18.02.2011. 10,2 mrd skal det koste å utvide denne veien. Det er ikke så langt unna de totale bevilgninger til jernbane i 2011. Dette er helt feil.

Oslo kveles av biler. Den eksisterende biltrafikken sprenger allerede grensen for tillatte utslipp. Svaret på den utfordringen er ikke å legge til rette for økt biltrafikk. Man må treffe tiltak for å redusere bilbruk. Da er det ganske åpenbart at man må investere i tiltak som gjør bilen mindre attraktiv. Den viktigste store samferdselsinvesteringen er en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, eventuelt en kombinert tog og T-banetunnel. Fire jernbanespor og to T-banespor gjennom byen vil være langt viktigere enn en ny seksfelts motorvei vestfra inn mot byen. Men det tiltaket har samferdselsministeren satt på vent.

Den verste flaskehalsen i Oslo-trafikken er mangelen på togkapasitet gjennom byen. Kapasiteten i Oslo-tunnelen er sprengt. Selv om det arbeides for å ruste den opp og øke kapasiteten noe, så er kapasitetsøkningen ikke en gang tilstrekkelig til å ta den trafikkøkningen som jernbaneselskapene i dag har varslet. Og uansett opprusting er det grenser for hva man kan få til med bare to spor.

Da Jens Stoltenberg kjørte gjennom Europa etter å blitt sittende askefast, skrøt han av den nye motorveien fra svenskegrensen til Oslo. Dessverre kunne han ikke skryte av noen moderne toglinje. For det finnes ikke. Det slår ikke feil: Våre politikere investerer først i å øke kapasiteten for biler, noe som selvfølgelig fører til økt biltrafikk. Lenge etterpå investerer man kanskje i jernbane — det gjenstår fortsatt å se om jernbanesatsingen blir mer enn prat. Det burde være omvendt, i alle fall på det sentrale østlandsområdet: Bygg ut jernbane først, slik at bilistene får et effektivt alternativ til å kjøre bil. Er man heldige, forsvinner da behovet for nye motorveier inn til byene.