Ytringsfrihet, Wikileaks m.m. (Podcast)

Dette er et foredrag jeg holdt for bibliotekarer i Trondheim 10. februar 2011 og i Oslo 16.02.2011. Opptaket er fra foredraget i Oslo.

Det er en gjennomgang av ytringsfriheten, dens begrunnelse, rettslige forankring, innhold og begrensninger.

PowerPoint-fil.