En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring

Oslopolitiet sier motvillig ja til å prøve ut sykling mot enveiskjøring, melder NRK Østlandssendingen. Men lederen for trafikkseksjonen, Sissel Hammer, er fortsatt skeptisk.

Man kan lure på hva Oslopolitiet og Sissel Hammer vet, som tilsier at alle andres erfaring er feil. I Oslo har man ikke noe sted forsøkt å tillate sykling mot enveiskjøring. Der man har erfaringer med dette er erfaringene positive. Dette er grunnen til at Vegdirektoratet nå har åpnet for at sykling mot enveiskjøring kan gjøres permanent, og ikke bare være prøveprosjekter.  Det er også slike erfaringer som har gjort at man i Frankrike nå generelt tillater sykling mot enveiskjøring i alle gater med fartsgrense 30 km/t eller lavere. Men kunnskap biter ikke på Oslopolitiet og Sissel Hammer. Til tross for rapporter som viser at det fungerer bra, og selv om de selv ikke har noen erfaring med dette, vil Oslopolitiet ikke ha det — selv om de nå motvillig aksepterer forsøk. Det som er ganske åpenbart er at Oslopolitiet her baserer sitt standpunkt på fordommer, ikke på erfaring og kunnskap.

Continue reading En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring